VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

viernes, 21 de mayo de 2010

- PER UNA POLITICA DECIDIDA CONTRA LA CORRUPCIO EN TOTES LES SEUES DIMENSSIONS

Juan García Sentandreu

U dels mensajes-força de Coalicio Valenciana en les pasaes eleccions municipal i autonomiques de Maig del 2007 va ser la denuncia de la corrupcio institucional que ha aniuat en les administracions valencianes desde l´arrivà de la democracia.


Els 100 anys d´honradea socialista varen ser fulminats per multitu de casos de corrupcio que aplegaren no a soles aquestions vergonyosses com va a ser el procesament de Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, per apropiarse de fons reservats i de la fundacio de victimes del terrorisme i, el mes greu de tots, el processament i empresonament del Ministre i del Director General de l´Interior del govern de Felipe Gonzalez per terrorismo d´estat.


A l´hora d´estes circunstancies, en la nostra Comunitat era procesat el dirigent socialiste Rafael Blasco, en son dia jefe dels comandos terroristes del FRAP en Valencia, per un delicte de prevaricacio, malversacio i balafiament de fons publics com a responsable de la Conselleria d´Urbanisme, la mateixa que ocupà 17 anys despres pero en el joven del Partit Popular que, llunt de donar eixemple als seus votants, areplegà en les seues files ad este supervivent de la política, obviant les seues responsabilitats per corrupcio.


La corrupcio s´instala en el Goven del Partit Popular avans inclus de l´arrivà d´Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat. En l´any 1990, el conegut Caso Naseiro, botaba ales portaes dels mijos de comunicacio general com a cas paradigmatic de financiacio illegal de l´organisacio politica. Hui, 20 anys despres, el PP de la Comunitat Valenciana es troba en la mateixa encreuellà i davant unes sentencies que apunten inexorablement a la comissio i responsabilitat de tots els seus dirigents, encapçalats per l´actual President del Consell, Francisco Camps, de delictes de cohecho i financiacio illegal del PP per mig del cobrament de comissions ilicites.


El PP presentarà, si la seua diureccio no he ho impedix, un candidato imputat per cohecho que menti a la ciutadania negant l´evidencia de l´existencia d´una autentica trama mafiosa de la que si ell no va ser el mes beneficat, si que va permetre que atres carrecs institucionals i la propia organisacio popular reberen comissions, incurrint d´esta manera en un cas tipic i paradicmàtic de financiacio illegal.


Crec que Camps será, mes promte o mes trad, condenat. El que es conscient d´aixo està en este moment plantejante la posibilitat d´adelantar les eleccions i convertir la seua figura en un martir del socialisme i sometres a unes eleccions en clau de plebiscit, lo que supondria un insult a l´inteligencia de la ciutadania que es voria inmersa en una campanya alluntà dels autentics poblemes que te el poble valencià.


La corrupcio no es a soles la desvalorisacio de la tasca publica de servici a una causa o societat per mig de la degradacio personal del interfecto, es, ademes, una causa d´obstruccio de les responsabilitats administratives i politiques fins al punt d´anular la tarea de govern si les persones involucraes son de una relevancia com la del President de la Generalitat que, llunt d´estar al peu del canó en defensa dels problemes del dia a dia de la Comunitat que governa, no te mes temps que per a donar explicacions, anar al abogat o al psicoanaliste. Som, en este moment, en este greu moment politic i economic, una Comunitat sense govern, descapçalat pel balafiament i la corrupcio.


Pero no deben d´admetre a soles una concepcio reduccionista o espurea de la corrupcio ya que ésta te atres dimenssions que van mes allà dels delictes de cohecho o prevaricacio politica. La corrupcio te una dimenssio moral que, a banda de les responsabilitats judicials, deu de comportar l´asumpcio de responsabilitats politiques. Eixa dimenssio moral es en la que incurrix el politic que de manera voluntaria, conscient i dolosa, pren una decissio lesiva per als interessos generals de la societat a la que deu de servir.


Estic parlant de que determinaes conconductes politiques que violen la lletra de la llei o el seu espirit i que, hui per hui, a soles serien reprobables en sa dimenssio moral en responsabilitats politiques, deurien de ser seria i rigurosament tipìficaes i, en funcio de la gravetat, penats per la llei adquirint la dimenssio de penalitat.


No estic parlant de restituir el delicte de lesa patria o de traicio que serien conceptes relatius en funcio del governant o jutge de tanda, pero si les actuacions d´aquells politics i funcionaris que contradient l´espirit de la llei i dels principis, institucions i simbols en que es fonamenta, buiden de contingut i desvalorissen les lleis que regulen i protegixen la nostra personalitat valenciana.

Tinc que dir al voltat d´aço i per a que no capia el menor dubte de lo que estic parlant, que per a mi es infinitament molt mes greu i vergonyos que la financiacio ilegal del PP o els famosos trages de Camps, la delictiva actuacio de l´exconseller Esteban Gonzalez Pons, pactant i admitint, en una reunio secreta en Barcelona i en nom del Goven Valencià, l´ofisialisacio del català, per primera vegà en la historia de la Comunitat Valenciana, per mig de l´ultrajant dictamen de 9 de febrer de 2005, de la nefasta i corrupta Academia Valenciana de la Llengua (AVLL).


Hem de ser conscients , no tindre por ni complexe en admetre que la personalitat valenciana necesita, mes que mai, una llegislacio que la preserve dels greus atacs que estem patint per part del catalanisme que, hui per hui, aniua en tots els partits politics valencians, manco Coalicio Valenciana.


I per aixo Coalicio Valenciana deu de preservar, en tots els llocs de representacio que pugam ostentar, la llei i la personalitat valenciana de la que som defensors sense paliatius i reserves. Tots els membres de Coalicio Valenciana deuran de tindre una conducta exemplar en la defensa dels interessos del poble valencià, no a soles no propiciant actes de corrupcio económica sino, ademes, deixant-se la seua dignitat valencianista recolçant iniciatives o actes de dimensio antivalenciana o catalanista.

Per aixo, Coalicio Valenciana, propon:


1.- La modificacio del codic penal vigent per tal de penalisar als politics i funcionaris que dolosament vulneren els principis fonamentals dels valors, simbols, institucions i drets historics regulats en la llegislacio constitucional deriva en els estatuts d´autonomia vigents.


2.- L´inclussio com a requisit necesari per a autorisar per part del Ministeri d´interior d´organisacions i partits politics, l´inclussio en el seus estatuts com a obligacio d´observancia i en pena d´explussio, de fidelitat als principis estatutaris i de respecte als valors, simbols i drets básics i historics protegits en la llegislacio constitucional, autonómica o foral de les comunitats.

3.- La modificacio de la llei de la funcio publica y demes llegislacio concurrent i concordant, per tal de penalisar administrativament a tots els funcionaris que contravinguent la llei i el seu espirit violen drets, institucions i simbols historics del poble valencià.

Moltes gracies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.