VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

martes, 11 de mayo de 2010

- EL CAMPO VALENCIANO (extracto)

Jose Signes

La agricultura en la Comunidad Valenciana ha sido, desde hace mucho tiempo, uno de los principales pilares de nuestra economía. Y he dicho ha sido porque actualmente, y sólo hay que dar una vuelta alrededor de nuestros pueblos y ciudades para poder comprobarlo, se esta produciendo un progresivo abandono de la tierra por parte de nuestros agricultores.

Las administraciones públicas hacen oídos sordos, tanto la autonómica como la central, a las reivindicaciones que se les plantean por parte de nuestros agricultores, es más, y esto me parece completamente vergonzoso, incluso los utilizan como arma política para luchar entre ellos.

Tenemos que poner fin a esta situación.

Desde Coalición valenciana proponemos que de una vez por todas, la administración esté al lado de los agricultores defendiendo sus intereses y atendiendo sus necesidades, y que no continúe manipulándolos en su propio beneficio sin darles ningún tipo de solución.

El sector agrícola en nuestra Comunidad se caracteriza en gran medida por marcado carácter minifundista, hay que apoyar a los pequeños agricultores ya que, en los últimos años, han visto reducir sus ingresos de una forma brutal, obligándose muchos a abandonar las tierras que su familia ha trabajado durante muchas generaciones.

Nuestra Comunidad, históricamente, ha sido deficitaria en recursos hídricos. Hay que continuar reivindicando el agua que necesitan nuestros agricultores, pero no hay que pedirla para ellos y luego desviarla a otros sectores económicos. Es más, yo le pediría a la Consellería de Agricultura que no dedicara todos sus esfuerzos a reivindicar el agua que solidariamente nos tendrían que ceder otras comunidades limítrofes con la nuestra. Yo le pediría que además administrara y controlara nuestros recursos de forma eficaz y rentable. En la actualidad, según estudios realizados que están en manos de nuestro gobierno autonómico, más del cuarenta por ciento del agua de nuestros pueblos y ciudades se está perdiendo porque nuestras redes de agua potable, en la mayoría de los casos, son antiguas y están obsoletas, necesitando de una renovación urgente. Y yo me pregunto: ¿Por qué no se hacen más inversiones en este sentido?, la respuesta me parece evidente: no les interesa que las cosas funcionen. Por que si todo funcionara no tendrían a nadie a quien echara la culpa y por lo tanto ellos no podrían seguir erigiéndose como salvadores de todas las valencianas y valencianos.

Desde Coalición Valenciana pensamos que los problemas se arreglan moviéndose hacia delante y no protestando todos los días.

- INMIGRACIO

J. Ferrer

Benvolguts amics:
Hui en dia vivim en la dictadura de lo políticament correcte. En pocs anys hem passat en Europa d' una época de racisme i xenofòbia en la que s'odiava a algú pel color de pell o la nacionalitat a l'extrem opost: el de dir que tots els immigrants són bons, que no hi ha cap de roïn, que fronteres obertes i papers per a tots. Són molts els bonistes, els utòpics i els progres de saló que diuen que no deurien existir les fronteres i que totes les persones deurien poder circular sense restriccions per a on vullgueren. Pero ni ells mateixos creuen en el seu discurs. Si realment ho feren, començarien per derribar les seues pròpies fronteres: les dels seus domicilis. ¿Per qué no dixen oberta la porta de sa casa 24 hores al dia i permeten que entre i ixca qui vullga? Suponem que diran que tanquen per precaució, perque podria entrar algun indesijable per a furtar-los o per a algo pijor. Puix per eixa mateixa raó no podem deixar fronteres obertes en una nació, que és la casa comuna de tots. Si ningú dixaria entrar en sa llar al primer estrany que toque a la porta ¿per qué permetre açò en un país?
És indubtable que la majoria d'immigrants és gent normal que ha vingut a buscar-se la vida. Pero tampoc podem passar per alt que, en mig de tantíssima gent, se mos ha colat moltíssima escòria. En esta política irresponsable impulsada per socialistes i populars hem plenat la nostra terra de Latin Kings equatorians, narcos colombians, terroristes marroquins, mafiosos russos i sicilians, asaltants kosovars, captadors romanesos, gorretes búlgars i uns atres prodigis de la multiculturalitat. Els nostres carrers són cada volta menys segurs. Els parcs a on juguen els nostres fills són cada volta menys segurs. I també hi ha molta gent que ha vingut a aprofitar-se del nostre Estat del Benestar sense treballar, estudiar ni aportar res útil a la societat. És profundament injust i insolidari que una persona que acaba d'arribar i que no ha cotisat ni un cèntim a la Seguritat Social ara tinga més drets que qualsevol nacional que porta 40 anys pagant els seus imposts. Porten ací quatre dies i ya volen ser els amos. Senyors, cal obrir els ulls i vore la dura realitat: el Regne de Valéncia s'està omplint de delinqüents i paràsits en la connivència d'alguns ingenus que pensen que tot lo món és bo.

Volen tots els drets pero cap obligació.
Diuen que ser agraït és propi de persones ben naixcudes. I desgraciadament, hem de llamentar que molts dels estrangers que han vingut a la nostra pàtria ni són persones agraïdes ni per tant, ben naixcudes. Tots hem segut testimonis en els últims anys de moltes queixes de les associacions d'immigrants. Moltes queixes, moltes protestes, moltes exigències, que si tenim dret a açò o a loisp atre... Pero no recordem una sola associació d'immigrants que haja donat les gràcies als valencians. Les gràcies per donar-los el treball que els ha segut negat en la seua terra natal. Les gràcies per donar-los una sanitat i una educació de bades inclús a aquells que no tenen papers. Les gràcies per acollir-los, per donar-los l'oportunitat que no han pogut trobar en les seues nacions d'orige. Les gràcies per otorgar-los més drets humans i laborals dels que mai hagueren somiat en els seus països. Mai hem sentit cap agraïment públic per la nostra gran generositat. Al contrari; no sols no agraïxen l'enorme esforç que fa esta societat per ells, l'enorme esforç fiscal que cadascú dels empresaris i treballadors d'este Regne fa pagant imposts molt alts per a sufragar de bades les despeces d'esta gent, sino que damunt tot són queixes i laments. Ningú els ha demanat que vinguen. Ho han fet perque han volgut. Si no els agrada lo que hi ha, els convidem a que facen us d'una atra de les llibertats que els oferix el Regne de Valéncia: el dret a fer les maletes i tornar-se'n per a on han vingut.

Forasters vindran que de casa mos trauran.
Des de Coalició Valenciana veem coses que no trobem justes. En Elda per eixemple quan un autòcton puja a l'autobus urbà ha de pagar el billet que val 75 cèntims. Pero ara arriba qualsevol suramericà que acaba d'aterrisar i que ni tan sols ha cotisat un euro a la caixa comuna i paga 15 cèntims. ¿Per qué un valencià ha de pagar no una ni dos, sino cinc voltes més que un vingut de fòra?
¿I per qué el fill de qualsevol estranger que porta ací dos dies ha de tindre preferència a l'hora de triar colege o a l'hora d'obtindre una beca per a llibres o per al menjador escolar? Yo mateix he vist en els meus propis ulls alumnes immigrants illegals tindre absolutament tot pagat en l'escola. He vist alumnes que tenien pagat tot: l'escolarisació, els llibres, el menjador... inclús vivien en un pis de la Generalitat Valenciana i l'administració els mantenia i els pagava diners pel sol fet d'anar a classe. ¿I saben quina era la resposta d'estos immigrants? Recolzaven el cap damunt de la taula i es posaven a dormir en classe mentres el professor explicava la lliçò. Estem cremant els diners. És com si posàrem millons d'euros dins d'un vàter i després tiràrem de la cadena. Mosatros som els natius, som els que paguem la factura... per a que després vinga un foraster i s'ho emporte tot per la cara.
En esta mateixa ciutat, el Cap i Casal, hi ha parcs que estan copats per Latin Kings equatorians. I quan vas a jugar al fútbol, et diuen que el parc és seu i que si vols jugar els has de donar diners. O siga, que no només som mosatros els que paguem el parc en els nostres imposts sino que damunt el parc no és nostre perque pertany a uns equatorians que no han contribuït en un sol cèntim a l'arques públiques. Senyors, no és per ofendre ni per faltar el respecte a ningú, pero a voltes està be fer un poc de memòria històrica: els seus antepassats estaven en mitat de la selva en un taparrabos quan els nostres antepassats ya havien fet de Valéncia un regne gloriós, l'esplendor del qual enlluernava al món. I ara ¿hem de consentir que vinguen a la nostra casa a dir-mos lo que és nostre i lo que no, lo que podem fer i lo que no? ¿Que mos manen en la nostra casa? ¿Quant més hem d'abaixar-mos els pantalons?
Els promotors de la multiculturalitat i de lo políticament correcte esperen que callem davant d'abusos com este, o de lo contrari mos acusaran de racistes. Pero en Coalició mai podrem callar front a l'injustícia que patim els valencians. Perque ara resulta que tens de veïns una família de colombians que posa en sa casa el reaggeton fins a les tres del matí i no te dixa dormir... I encara hi ha gent que et diu que és la seua cultura i cal respectar-la. I em pregunte yo ¿quan respectaran ells la nostra?
En estos dies hi ha molta gent major que no s'atrevix a baixar de sa casa. Perque ha vist cóm el seu barri obrer i tranquil de tota la vida ha segut copat per delinqüents, carteristes i pandillers. Ara una banda de marroquins menors d'edat et posa un ganivet en el coll i et furta els diners... I damunt alguns progres et diuen que calles... No siga cosa que sigues un raciste per protestar. Pero senyors ¿a on ha anat a parar el poc trellat que li quedava a este país? ¡Forasters vindran que de casa mos trauran!
Yo recorde una época, no fa massa anys, en la qual u podia aparcar el seu coche tranquilament sense haver de pagar-li diners a un gorreta de Bulgària per por a que te ralle l'automòvil o et punche les rodes. Yo no sé vostés, senyors, pero personalment yo enyore eixa época en la que se podia aparcar sense por, en que se podia passejar sense por, en la que no fea falta pagar cap impost revolucionari a ningú.
No hi ha cap dubte de que la majoria de forasters és gent normal que ha vingut a treballar i a fer la seua vida. Pero no podem negar tampoc que ací ha vingut moltíssima chusma. Com per eixemple, els gitanos romanesos, que han vingut a captar i a delinquir. Estos gitanos que fan la mendicitat guanyen més de 2.000 euros al mes i no paguen ni un sol euro a Facenda. Pero encara hi ha més perque damunt se fan els pobres i els regalen roba i tot tipo d'aliments. Alguns bonistes i progres de saló mos diran que han vingut a treballar i a estudiar i a pagar-mos les pensions. Pero tots sabem que a lo que venen és a que sigam mosatros els que els paguem les pensions ad ells. Són paràsits que venen a aprofitar-se de la nostra suor sense aportar absolutament res a canvi. Des de Coalició Valenciana estem disposts a agranar els carrers de delinqüents i a deportar a tota la chusma al seu país.

Una política restrictiva i de mà dura.
Des de Coalició Valenciana reivindiquem que l'immigració illegal siga considerada un delit i defenem l'expulsió dels estrangers que no tinguen la seua documentació en regla. I com sabem que en són molts i que expulsar-los seria molt costós per a les arques públiques, apostem perque siguen els mateixos illegals els que paguen la seua pròpia expulsió. Aixina, el billet de tornada al seu país haurà de costejar-lo en el seu patrimoni la persona que haja de ser repatriada. Si no té recursos, deu ser ingressada en un centre a on treballarà per a pagar el seu sustent i el billet de tornada. Per supost, els deportats deuen ser tractats dignament en tot moment i els seus drets humans preservats a tota costa.
En Coalició Valenciana coincidim en les directrius de l'Unió Europea (UE) que apunten a que els illegals no poden ser empadronats en un Ajuntament. És més, els Ajuntaments deurien comunicar a la policia i la Guardia Civil les senyes dels illegals ya empadronats per a que les forces de l'orde procedixquen a la seua expulsió d'acort a la llei. I entenem que una persona que deuria estar vivint llegalment en Paraguay i no en Espanya té tot el dret del món a accedir a la sanitat i l'educació. Pero ha de ser l'Estat Paraguayà i no l'Espanyol qui li garantise tals prestacions, puix és allí a on deuria estar vivint. Per supost, no es tracta de negar l'auxili a ningú. Si hi ha una situació d'autèntica emergència, un illegal deu ser atés perque, llògicament, no es tracta de deixar morir a ningú per no tindre papers. Pero atendre una autèntica emergència és una cosa i una atra molt distinta és deixar que un estranger, pel sol fet de posar un peu en el nostre sol, disponga d'un accés gratuït i illimitat a tot.
En Coalició Valenciana també defenem que només els ciutadans autòctons, i en el seu cas els de l'Unió Europea, deuen tindre dret a votar en la nostra terra. Estem radicalment en contra de que siguen els extracomunitaris els que hagen de decidir el nostre futur, advoquem perque tot aquell immigrant que vullga residir en la nostra autonomia firme un contrat d'integració i que per a accedir a la nacionalitat espanyola s'haja de passar un examen sobre la nostra història i sobre els nostres valors constitucionals i estatutaris. És dir, qui realment vullga ser u dels nostres ha de demostrar-ho. Si no tenen cap interés en la nostra història, llengua o cultura tampoc deurien tindre cap interés en votar.

Priorisar una immigració de calitat.
Pero ¡atenció!, perque lo que anem a comentar a continuació és importantíssim. En Coalició Valenciana tenim clar que no tots els immigrants són iguals i per lo tant, posats a acollir estrangers, es deu donar preferència als que tenen una afinitat cultural, religiosa o llingüística en el nostre poble. És dir, acceptar fonamentalment persones que compartixquen en mosatros els valors de la civilisació occidental (front a aquelles que no, com els chinesos), que siguen cristianes (front a l'immigració islàmica, que forma guettos, és intolerant i no s'adapta) i que se troben dispostes a deprendre les llengües oficials de la societat d'acollida: el valencià i el castellà en el nostre cas concret.
Dit d'una atra manera: en Coalició Valenciana apostem per atraure gent disposta a integrar-se en la nostra societat, que puga participar de les nostres costums i cultura. I es tracta també d'atraure a gent productiva, en ganes d'estudiar, de treballar, d'alçar el país. Mosatros no necessitem captadors, gorretes, mafiosos, terroristes, narcotraficants i pandillers. No necessitem més paràsits que vinguen a aprofitar-se de la nostra suor sense aportar res a canvi. Lo que cal és gent honrada i treballadora disposta a aportar coses bones a la societat que els ha acollit en els braços oberts. Estem determinats a llegalisar als immigrants que tinguen uns vínculs culturals, religiosos o llingüístics en mosatros i a expulsar, encara que tinguen papers, a tots els que es neguen a integrar-se o que odien els nostres valors.
Si en el nostre Regne s'impulsara una política d'immigració com la que promou Coalició Valenciana tindriem una situació radicalment distinta de l'actual. Perque molta gent que viu entre mosatros, que és honesta i laboriosa, pero que desgraciadament no té els seus papers en regla, tindria la seua situació llegalisada des de fa moltíssim de temps. I molta gentola que ara desprecia la nostra cultura i que odia els nostres valors i que està llegalisada, no hauria obtingut mai la seua residència. Perque mosatros preferim un immigrant cristià a un de musulmà. Preferim a un que parle espanyol que a un que no ho parle. Preferim a un dispost a deprendre la llengua valenciana que a un que la desprecie. Preferim a un cambrer o una peluquera a un Latin King o un asaltant albanokosovar. Preferim a una persona que vol integrar-se que a una que viu en un guetto. Es tracta d'obtindre una societat lo més homogènia possible; una gran nació que done la benvinguda a persones honestes i laborioses pero que també envie a la frontera d'una patada en el cul als delinqüents, els paràsits i la chusma. El Regne de Valéncia necessita urgentment priorisar una immigració de calitat i no una immigració fem.


L'islam: un nou totalitarisme.
El fenòmen de l'immigració és un dels més importants dels nostres temps. Es tracta d'un fet que pot resultar necessari i beneficiós. No obstant, pot convertir-se també en un gravíssim problema si se fa malament. Només hem de fer una mirada a l'història. ¿Saben vostés per qué va desaparéixer l'Imperi de Roma? No per una derrota militar sino per l'immigració. Roma aplastà Egipte, Cartago, Macedònia i totes les grans superpotències de l'época, pero al final fon destruida per deixar penetrar dins de les seues fronteres a uns immigrants -els bàrbars germànics- que no sols no desijaven integrar-se sino que conspiraren per a dinamitar Roma des de dins. Hui es torna a repetir l'història i uns nous immigrants -els musulmans- volen destruir des de l'interior els pilars de la nostra civilisació.
El major perill per a la llibertat i la democràcia en Occident respon al nom d'islam. I igual que en el seu dia s'hagué de combatre el fascisme, el nazisme i el comunisme per a preservar la llibertat en Europa, en el futur passarà igual en eixe nou totalitarisme que mos amenaça i que porta per nom islam.
Cada volta hi ha un major número de musulmans vivint en Europa. I el problema en sí no és que siguen musulmans perque des de Coalició Valenciana entenem que cadascú és molt lliure de tindre les creences que desige. No, el problema radica en que l'islam és molt més que una religió; és un modo de vida que vol controlar tota la vida política i pública de dalt avall i deixar sense respir als infidels.
Permetre que Europa se plene de musulmans és tornar a l'época de Torquemada. Els mahometans no desigen la democràcia ni la llibertat d'expressió, en la pràctica totalitat de països islàmics hi ha dictadura i el comportament dels mahometans que viuen entre mosatros no augura res de bo. ¿Sabien vostés que hi ha musulmans britànics que han exigit oficialisar la llei Sharia en les zones d'Anglaterra a on ells són la majoria? Per a qui no ho sàpia, la Sharia és la llei musulmana que permet, entre unes atres coses, tallar-li la mà a un home per furtar una gallina o lapidar fins a la mort a una dòna per cometre adulteri. Açò ho estan reclamant ya. I no en Aràbia Saudita, sino en Anglaterra.
En Londres uns misioners cristians tingueren la brillant idea d'anar a predicar l'Evangeli a un barri de majoria islàmica. ¿Saben vostés que un policia britànic de fe musulmana els ho va impedir? Els digué clarament que eixos ciutadans, que són anglesos de nacionalitat i de naiximent, no podien predicar l'Evangeli en aquell barri anglés perque era una blasfèmia contra l'islam. No els estic parlant de cap país de l'extrem Orient. No els parle de Pakistan ni d'Afganistan. Açò ha passat en Londres.
¿Cóm seria una Europa dominada per musulmans? Fixem-nos en els països a on ells són la majoria i mos donarem conte de que el tracte dispensat a cristians, judeus i ateus dista molt de complir els més elementals drets humans. Tan sols dos senyes. En Algèria a una dòna la condenaren a tres anys de presó. ¿El seu delit? Portar 30 Bíblies en una mochila. En Egipte un musulmà tingué el corage de deixar l'islam per a convertir-se al cristianisme. ¿El resultat? Hagué de fugir del seu país i buscar refugi en l'estranger perque està amenaçat de mort. ¿Realment volem que passen estes coses ací? ¿Volem vore en el Regne de Valéncia cóm s'amputen mans i peus, s'aforquen homosexuals o s'assessina a la gent per ser cristiana? Si no detenim esta allau de salvagisme islàmic, de barbàrie incivilisadora, molt pronte vorem estes coses com a normals. De fet, algunes d'elles ya estan passant ací.
En Itàlia hi ha dònes que vestixen el burka pels carrers. En Barcelona s'està practicant dia a dia l'ablació de clítoris de moltes chiquetes africanes. I en el Cap i Casal, a l'ex-president del Centre Cultural Islàmic de Valéncia, Ridha El Barouni, li fon revocat el seu asil per haver entrenat a terroristes d'Al Qaeda en Sudan. No hi ha més cego que qui no vol vore... Esta gent no ha vingut a integrar-se en la nostra cultura sino a que mosatros mos integrem en la seua. Inclús hi ha magrebins que mos diuen als valencians: “Mosatros vinguérem en pateres pero vosatros vos anireu a patades”. Si no plantem cara a l'islamofacisme, en uns anys seran els nostres fills els que hauran d'emigrar d'ací.
Molts musulmans que viuen en Europa reclamen poder construir mesquites i poder oficiar els seus cults en plena llibertat, sense que ningú els mire malament per això. Ara be, quina casualitat, que mai hem vist a cap musulmà reclamar açò mateix per als judeus i cristians que viuen en els països islàmics. Al contrari, allí les minories religioses són acosades i perseguides fins a la mort per no creure en Mahoma. Per això, des de Coalició Valenciana reclamem l'immediata paralisació de la construcció de mesquites i minarets en lo Regne de Valéncia, aixina com la reciprocitat dels drets: és dir, que en els països islàmics permeten la construcció d'esglésies i sinagogues i la llibertat religiosa i de cult si és que els musulmans que viuen en Valéncia volen fruir dels mateixos drets ací. Pero mentres encarcelen a un sol cristià en Marroc pel sol fet de predicar l'Evangeli, no té sentit que els Ajuntaments valencians cedixquen un sol pam de terra per a la construcció d'una mesquita en lo Regne.
Els valencians, i als europeus en general, la nostra llibertat mos ha costat sanc, suor i llàgrimes. ¿És que realment volem una Euràbia teocràtica i tercermundista? ¿Volem iniciar un truculent viage en el temps per a retornar als anys de l'inquisició i la crema de bruixes? ¿Acàs volem viure baix el jou d'una dictadura islàmica com en Argèlia, Aràbia Saudita o Sudan? Hem de dir ben alt i clar als musulmans que la democràcia i els drets humans no són negociables. I si no els pareix be i preferixen viure baix la Sharia, potser deurien pensar que han vingut a viure al país equivocat. Potser haurien de pensar que lo millor que poden fer es preparar les maletes i anar-se'n a un atre país.


No cap tot lo món.
Certament, vivim en una societat hipòcrita. Estem tan aveats a viure entre mentires, que no hi ha res que escandalise més que dir la veritat. I la veritat és que igual que cal regularisar el trànsit de vehículs o el de mercaderies, també cal controlar el flux de gent que entra i ix de lo nostre Regne. Ací no cap tot lo món. Els coleges i hospitals es troben desbordats. Ya no tenim puesto ni tan sols per a aparcar. Som massa gent ya. I, cóm és natural, a lo Regne de Valéncia no poden vindre a viure 500 millons de suramericans, 500 millons d'africans i 1.000 millons de chinesos. Ho llamentem molt pero no tenim treball ni tan sols espai físic per a tanta gent. Acò no és racisme ni xenofòbia, és únicament trellat, és tindre dos dits de front, és tindre sentit comú, que sol ser el menys comú dels sentits.
En Coalició Valenciana sabem massa be cóm són les mentires de la prensa i del catalanisme. De segur que nos voldran acusar de ser un partit d'extrema dreta, quan ací li hem fet homenages a un gran valencià i un gran valencianiste com fon el republicà Vicent Blasco Ibáñez. Mos acusaran de ser racistes quan Coalició Valenciana és un partit democràtic, d'arraïls cristianes i que es troba compromés en els drets humans. Mos acusaran de xenofòbia quan lo únic que volem és que hi haja un mínim control sobre l'immigració i que el foraster que haja de viure entre mosatros s'integre. Ya estarà be de que vinguen de fòra a tractar de fer-mos sentir culpables per la terrible situació de països tercermundistes dels quals no som responsables o a dir-mos qué podem fer o no en la nostra casa. Ya estarà be de que mos demonisen per voler portar un control sobre la població o per exigir que siguen els recent vinguts els que s'adapten a Valéncia i no al revés. Pel be de l'immigrant bo, cal expulsar al roïn que és el que li dona mala fama. Pel be dels valencians hem de fer-mos de respectar en la nostra casa. Perque si mosatros no mos fem de respectar tinguen per segur que cap foraster ho farà.

Moltes gràcies per la seua atenció.

- LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN LAS POLÍTICAS DE GÉNERO


Sonia Francés de Roa

Cuando el PSOE, dado que la mujer siempre estuvo minusvalorada, puso en práctica lo que llamó discriminación positiva, el Partido Popular lo criticó. Nada extraño, dado que en España no existe la leal oposición. Así, lo que hace la izquierda es censurado sin paliativos por la derecha. Y viceversa. Mas siguiendo con la discriminación positiva, ha quedado demostrado que ha sido para bien; de otro modo, las mujeres seguiríamos avanzando en nuestra reivindicación de igualdad, lentamente, como hasta ese momento. Y si también es cierto que ahora no lo hacemos a pasos agigantados, no lo es menos que, los actuales, son pasos cortos pero seguros.

Dicho lo anterior, ¿acaso las personas --mujeres y hombres-- que abogan de forma sensata por la no discriminación están de acuerdo con los cupos? Pues no, naturalmente que no se ha de seguir avanzando por ese absurdo camino hasta llegar al 50%, que es el fin que persigue el Gobierno actual. Y no sólo en puestos de la administración, también en la empresa privada. Como ejemplo que podría considerarse máximo, los Consejos de Administración. Nada de eso, el porcentaje debe estar en función de la valía de cada cual, sea hombre o mujer. Es más, las mujeres vienen demostrando que hay profesiones, y actividades, que pueden desarrollar igual que los hombres. Ahora trabajan hasta en las minas, citando otro ejemplo ilustrativo. En el campo del deporte, ya hay algún equipo de fútbol masculino (de categorías inferiores) en el que juega alguna mujer. Equipos mixtos que, en el futuro, pudieran llegar a darse con normalidad. También en el boxeo, aunque este deporte no parece aconsejable para una fémina, por su contextura física. Hace años, cosas así hubieran parecido irrealizables.

Abundando en lo anterior, la mujer está más valorada en la conducción de vehículos. Lo hace con menor rapidez pero con mayor seguridad. Otro tanto ocurre con la educación: supera ligeramente en cuanto a resultados. Y si no estadísticamente, se dice de nosotras que somos menos fuertes que ellos pero que tenemos más fortaleza. Algo así parece demostrable en el cuidado de un enfermo, pues la mujer tiene una resistencia en el tiempo que, como dice mi padre, no iguala el hombre. Y es asimismo opinión generalizada que la economía familiar no fracasa si queda en manos de la mujer. Del mismo modo, voces autorizadas mantienen que, de acuerdo con este principio, si el mundo estuviera gobernado por mayoría de mujeres ganaría la humanidad en su conjunto.

Y si nos vamos a la estadística, en no pocos trabajos idénticos la mujer cobra un 30% menos que el hombre. La desigualdad de género en materia salarial refleja una distancia de 25 años, ya que, según un estudio de la Universidad de Alicante, la mujer trabajadora española cobró, en 2005, el sueldo que recibieron los hombres en 1980, como recoge en un informe dirigido por la profesora María Teresa Ruiz Cantero, que publicó en la revista española de salud pública del Ministerio de Sanidad. Por otra parte, en la nueva legislación europea y española, en materia de igualdad, la Comisión invita a los estados miembros a que afronte, entre otros retos, el de la reducción de desigualdades en el mercado laboral en cuanto a empleo y remuneración. Se constata que, a pesar de una disminución visible, las divergencias entre mujeres y hombres, en términos de tipo de empleo y tasa de desempleo, siguen siendo sin embargo importantes. Las divergencias de remuneración entre ambos continúan siendo también muy marcadas. Y más en el sector privado que en el público. La precariedad afecta principalmente a las mujeres.

Todo ello hace indispensable que, los estados miembros, no cejen en sus esfuerzos para garantizar la igualdad de trato en el mercado laboral.

Dejándonos de comparaciones, por aquello de que pudieran ser odiosas, vayámonos a un tema de actualidad, la niña que quiere estar en clase con el velo puesto, pese a las reglas del colegio, que no permiten a los alumnos permanecer en el aula con la cabeza cubierta, cosa sabida tanto por su padre como por ella misma desde el momento de su escolarización. Y ahora le entra el deseo irrefrenable de cubrirse con el velo. Dado que en el centro esto contraviene el reglamento, el Gobierno comunitario le ofreció otra escuela próxima, que ella rechazó. Ella es la excusa, evidentemente se trata de su padre, apoyado por sus valedores islamistas. Y no sólo por éstos, también por el Excmo. ministro Gabilondo, que adujo, incomprensiblemente, al derecho de la educación, cuando nadie se la había negado. Y si tal argumento debiera resultar peregrino en el ministro, más aún lo parece en la feminista portavoz del PSOE Leire Pajín, que ha dicho: "el velo es símbolo cultural", cuando debiera debiera saber que es por sometimiento al varón. Asimismo, ¿por qué la también Excma. ministra Aído permaneció silenciosa en principio para acabar con que es un hecho puntual? ¿Para qué se mantiene entonces el tan alabado y costoso Ministerio de Igualdad? ¿Es ése el tan cacareado progresismo que le achacan? Es en casos como este principalmente cuando debemos reivindicar nuestros derechos.

YOIGO, y aquí nos ofrece una discriminación positiva, ha publicitado recientemente:

SEGURO QUE AHORA ALGÚN FERNANDO QUIERE LLAMARE FERNANDA.
AHORA ELLOS QUERRÁN SER ELLAS.

Del 19 de abril al 2 de mayo de 2010, en Tiendas Yoigo, si eres mujer y te haces de Tarjeta, al recargar 10 € llevas 10 € de regalo. Y si te haces de Contrato, te llevas 10 € de descuento al comprar cualquier móvil.
SÓLO SI ERES MUJER.

Lo de YOIGO ha sido una licencia chistosa. Recuperando el tema cabría decir que no se trata de lamentarse por lo que ocurre. ¿Qué hacer entonces? Lo que venimos haciendo: seguir andando, pues como dijo el poeta se hace camino al andar. Así, desarrollemos:

Conciliación de la vida familiar y profesional. La posibilidad para mujeres y hombres de reconciliar carrera profesional y vida familiar, influye de manera determinante en el éxito de las estrategias para aumentar la tasa de empleo. La Comisión recomienda la promoción de los regímenes de permiso parental, compartido por ambos padres, con el fin de prevenir los efectos negativos que el permiso parental de larga duración puede tener sobre el empleo de las mujeres. En la perspectiva de permitir a mujeres y hombres mantenerse en el mercado laboral, se debe mejorar la oferta de servicios de custodia de los hijos, y otras personas dependientes, gracias a estructuras suficientes y adecuadas. Según se desprende del resultado obtenido recientemente en una encuesta realizada a 16.000 madres de toda España, las mujeres españolas siguen sin poder compatibilizar plenamente sus deseos de ser madres, con su carrera profesional. Los resultados son sorprendentes: el 86'83% aseguran que tendrían más hijos si se llevaran a cabo medidas que realmente facilitaran la conciliación familiar y laboral. Entre los motivos principales, la falta de tiempo, el 49'65 trabajan ocho horas diarias. Y el 70'57, no ha solicitado ninguno de los derechos de los que dispone como madre trabajadora, ya que se ve en la imposibilidad de reducir su salario para poder disfrutar de más tiempo con sus hijos. Con más medidas de conciliación laboral y familiar las españolas tendrían más hijos. Una abrumadora mayoría, el 90%, asegura que el permiso de maternidad es escaso, y debería equiparse con los niveles de los países más avanzados. Un 63% considera que es necesario que se promuevan más medidas de ayuda a la conciliación, como flexibilidad horaria, reducción de jornada, guarderías de empresa, etc. Las leyes y cuotas
paritarias o iniciativas como la creación de un Ministerio de Igualdad, lejos de equiparar las condiciones laborales de hombres y mujeres no están bien enfocadas, no siendo más que una operación de marketing político.

Diferencias entre discriminación directa e indirecta. "Por "discriminación directa" se entiende la situación en que una persona, sea, ha sido o pudiera ser tratada por razón de sexo, menos favorable que en otra situación comparable. En tanto que es "discriminación indirecta" la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto al otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios."

El artículo 14 de la Constitución Española establece el Principio de Igualdad: "los españoles son iguales ante la ley". Según el Tribunal Constitucional, éste es un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato legal, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas.

Pese a ello, las situaciones de discriminación sexual siguen produciéndose a diario; no obstante, el Tribunal Constitucional no deja de emitir sentencias sobre este tema, lo que es síntoma de que algunos órganos judiciales no incorporan correctamente la jurisprudencia del T. C. E. en materia de igualdad entre hombre y mujer, Esto es un síntoma de que queda mucho por hacer.

RESUMEN: En cuanto al 50% (mitad y mitad de hombres y mujeres), parece que gran parte de la sociedad lo rechaza, optando por la lógica de que se escoja al mejor. Algo así, llegando a la exageración, la totalidad de una parte y ninguna de la otra.

En Coalición Valenciana así se ha pensado desde el principio. El cargo no se asigna en función del sexo, sino por su supuesta valía.

Conciliación familiar-profesional. Reafirmarnos en ello.

Y lo tan sangrante de que las mujeres, como parece demostrado, cobren un treinta por ciento menos que los hombres por igualdad de trabajo, valiéndose para ello de engaños como llamar al mismo cometido de otra forma distinta, tal vez la solución estaría en que los convenios fueran de orden estatal, no provincial o local. Y si ello no fuera posible en todos los casos, habría que revisar detenidamente el texto de los convenios para evitar que se colaran, como ahora, lo dicho anteriormente: la labor del obrero alcanza los mismos objetivos, pero se le cambia el nombre para que parezca distinto.

- CABANYAL ¿PROLONGACIÓN O REHABILITACIÓN?

Francisco Terencio Casanova

El Cabanyal a diferencia de otros barrios de la ciudad ha tenido que luchar para sobrevivir, primero en el siglo XIX para constituirse como pueblo, (POBLE NOU DE LA MAR) desde 1836 a 1897, con sus tres barrios Canyamelar, Cabanyal y Cap de Franca.

El pueblo se distingue porque tiene forma de retícula paralela al mar a diferencia de otros pueblos del Reino de valencia que se vertebran en torno a una plaza principal de la cual salen calles de forma radial.

Hagamos un poco de historia y hablemos de estos barrios, de las gentes que los habitaban. Os sorprenderán por su importancia y lo mucho que han aportado a la cultura, la política y la vida social de esta ciudad que lleva más de 100 años viviendo de espaldas a ellos.

El Canyamelar era el barrio más elegante, con la gente de nivel social más alto, en el desarrollaban su vida la mayoría de los patronos de la Marina Auxiliante. Patronos de las barcas de pesca que surtían los mercados de la ciudad de Valencia y alrededores. Consistía en una sociedad de derechas muy vinculada a la iglesia, con el Arcipreste Gallart a la cabeza de todos ellos. En el Canyamelar vivieron su infancia los hermanos Mariano y José Benlliure, grandes imagineros y escultores de la semana santa; también vivió toda doña Pepita Ahumada, mujer luchadora por su barrio y que se enfrentó a muchos elementos del régimen como concejala por el tercio familiar, siendo la primera en serlo.

El Cabañal y el Cap de Franca era otro tipo de tejido social, impregnado de ambiente republicano, lo constituían: los Pescadores de la Sociedad Progreso y Unión de Pescadores, trabajadores portuarios y unas alquerías de huerta que eran de carácter más cristiano y de derechas.


En el Cabañal pasaron grandes veladas políticos como Blasco Ibáñez, que acabó viviendo en la playa de la Malvarrosa, pintores como Joaquín Sorolla que se impregnó de la luz de las playas del Cabanyal y de la alegría de sus gentes, escritores como Eduardo Escalante, que en sus obras transmitía la picaresca de sus gentes, don Vicente Ballester vicepresidente de la República en el exilio y primer presidente del Levante UD.

Y como no, recordar que precisamente este año cumple su centenario, el Levante U.D que nació en la plageta del Cabañal, por donde hoy en día quieren hacer parte de la prolongación de Blasco Ibáñez.

Y si hablamos de gentes y tradiciones no podemos olvidar la Semana Santa Marinera, una fiesta religiosa única en España por su espontaneidad, belleza y religiosidad popular, la cual también se vería afectada por esta prolongación, puesto que partiría en dos las procesiones y muchas de las calles estrechas y bonitas que le dan esta vistosidad.

Por lo tanto, nuestras propuestas y soluciones para el barrio son las siguientes:

Desde Coalición Valenciana opinamos que la solución del Cabanyal no debe estar ligada a la prolongación o no de la avenida Blasco Ibáñez.

Esta problemática está siendo aprovechada por el PP y el PSOE para sus enfrentamientos a nivel nacional, dejando morir uno de los sectores históricos y fundamentales en la historia de nuestra ciudad.

Como única responsable, Rita Barberá, que lleva más de 20 años de alcaldesa de la ciudad con mayoría absoluta, y que ha dejado morir poco a poco este barrio negándose a conceder permisos a los propietarios para rehabilitar sus viviendas, no dotándolo de los servicios básicos como a cualquier distrito de la ciudad y degradándolo poco a poco, dejándolo en manos de okupas, narcotraficantes y maleantes que hacen el día a día imposible a las gentes que siempre habían vivido en paz.

Tampoco debemos olvidar que el partido socialista fue el primero en proponer la ampliación de Blasco Ibáñez cuando estuvieron en el Ayuntamiento, y que actualmente apoyan y colaboran con falsas asociaciones y grupos anti sistema, dando una imagen irreal de las gentes que vivimos en el Cabanyal, de lo que significa y de lo que queremos para nuestro barrio.


Propuesta de coalición valenciana:

 Crear el R.I.P.M ( Rehabilitación Integral de los Poblados Marítimos)

 Hacer una mesa conjunta donde se reunirían asociaciones vecinales, asociaciones culturales, partidos políticos, ayuntamiento y gobierno central. Elaborando proyectos consensuados enfocados en buscar soluciones a la fachada marítima de la ciudad de Valencia.

 Queremos lanzar una serie de propuestas barrio por barrio que mejorarían la vida cotidiana, finalizando así con la crispación y el enfrentamiento entre vecinos.

 Queremos la integración Nazaret dentro de la ciudad mediante el soterramiento de las vías del tren, solicitando a la Autoridad Portuaria la cesión de la zona colindante con el barrio, para la creación de zonas verdes y deportivas. Al mismo tiempo, la unión de la conocida carretera de las Moreras con Nazaret, por medio de zonas ajardinadas y grandes avenidas que sirvan de conexión definitivamente con la ciudad.

 Referente al Grao, queremos la integración de la zona cedida a la Copa de América con la barriada, dejando las bases de los equipos como zonas lúdicas y culturales. Además, solicitamos la rehabilitación de las antiguas fabricas que aún siguen en pié como zonas deportivas de esparcimiento y ocio dirigido a la vecindad, puesto que no debemos olvidar que ellos son los que sufren los contratiempos del Gran Premio de Formula I, tan beneficioso para el resto de la ciudad.

 Requerimos para la Malvarrosa, el derribo inmediato de la zona de las “casitas rosas”, por seguir siendo un foco importante del tráfico con drogas. Así mismo, dotar al barrio de las carentes zonas verdes y de entretenimiento.

 Y para finalizar, EXIGIMOS para el Cabañal - Cañamelar los siguientes puntos: NO a la prolongación de la avenida. SI al desalojo de traficantes y de falsos grupos solidarios y anti sistema que están degradando a un ritmo galopante la barriada, tanto física, como socialmente. SI a la rehabilitación total, dejando la trama urbana tal y como está, e invirtiendo en viviendas para jóvenes con carácter de protección oficial, proporcionándoles los servicios que estos necesitan. Y por último, NO permitir la desaparición de joyas arquitectónicas más preciadas de urbanismo, de principios del siglo pasado, como son la Casa dels Bous, la antigua Casa de Subastas del Peix, etc, entre otras.

Creo sinceramente que nuestros hijos no nos perdonarán por haberles privado de un legado tan especial como es vivir en un barrio diferente, original y auténtico, que disfrute de historia y tradiciones propias

Esta ciudad que quiere mirar al futuro no puede destrozar el pasado.

Todavía estamos a tiempo, pero lo que hay que hacer es hacerlo ya. El Cabanyal no puede más y sus vecinos tampoco: REHABILITACIÓN YA. Desde Coalición Valenciana, partido que defiende la cultura y las tradiciones populares no vamos a permitir que unos y otros jueguen con nuestro patrimonio.- LA FUNCIÓN PÚBLICA

José Manuel Bou Blanc

En los últimos 25 años la función pública española y, dentro de ella, la valenciana, se han degradado de igual modo que la clase política que las dirige. El modelo tradicional del empleo público español, el cerrado o de carrera, no era perfecto, destacándose entre sus problemas la endogamia, el acomodamiento o la falta de motivación de sus funcionarios. Sin embargo ese modelo garantizaba que las administraciones públicas contaran con un personal cualificado, que al desarrollar toda su vida profesional en el desempeño de funciones públicas adquiría unas destrezas administrativas importantes y que era independiente e inmune a los cambios políticos. En la actualidad ese modelo ha venido siendo parcialmente sustituido por el anglo-sajón o abierto, caracterizado por una menor estabilidad en la relación entre la administración y el empleado público, y lo ha hecho de un modo poco armonioso, dando palos de ciego con reformas sin sentido, que con la excusa de luchar contra la endogamia o el acomodamiento, solo servían para vulnerar los principios de igualdad, merito y capacidad en el acceso a la función publica. Dicho de otra manera para enchufar a sus amiguitos.

Algunos de los cambios que ha experimentado la Administración Española en los últimos años son los siguientes:
Duplicidad de órganos causada por el sistema territorial.
Aparición del personal laboral como alternativa al funcionarial.
Popularización del concurso-oposición como sistema de selección.
Aumento de la temporalidad.
Aumento del personal eventual y de los asesores.
Aumento de los puestos a proveer por libre designación.

El resultado de este proceso ha sido una Administración con un personal menos cualificado, menos motivado, con menos experiencia y más dependiente de los cambios políticos, sobredimensionada en algunos órganos y con escasez de personal en otros y, en definitiva, menos eficaz.

La estrategia de la clase política de dividir a la sociedad para que esta no repare en que ellos son los verdaderos culpables de esta situación ha vivido recientemente un nuevo episodio con la noticia de que los funcionarios han visto incrementadas sus retribuciones a lo largo de los últimos años en más de un 5%, cuando la media europea ronda el 3%. La Vicepresidenta del gobierno ha llegado ha calificar esta situación de indecente en un alarde de cinismo ya que el incremento de las percepciones de los cargos políticos es excepcionalmente superior.

Si observamos la situación del empleado público español nos llevaremos alguna sorpresa. La principal ventaja de la condición de funcionario solía ser la estabilidad en el empleo, pero esto solo se predica de los funcionarios de carrera. Con la moda de los concursos-oposición en lugar de oposiciones libres para acceder a la función pública se ha multiplicado el número de interinos en nuestras administraciones de modo que en estos momentos aprobar una oposición no basta para ser funcionario, hace falta también tener puntos que solo se ganan siendo interino. De esta forma ahora se supera un dificilísimo proceso selectivo no para tener plaza, sino para entrar en una bolsa de trabajo de la que le llamaran, o no, según las necesidades de personal que tenga la Administración y el número de enchufados que tenga por delante. Cuando finalmente le llamen estará como interino y su empleo será tan inestable como el de la empresa privada, pudiendo irse a la calle de la noche a la mañana. Pedirles a estos funcionarios sacrificios en virtud de la estabilidad del puesto que ocupan, parece una broma de mal gusto.

En lo que se refiere a sus retribuciones la situación es bastante desigual. Mientras que en la Administración General del Estado y en la de la mayoría de las Comunidades Autónomas los sueldos son bastante bajos, en algunas entidades locales suelen dispararse por el clientelismo político de sus responsables que pretenden comprar así el voto de sus funcionarios. De este modo un auxiliar del estado puede cobrar unos 900€ al mes según el puesto que ocupe. Uno de un Ayuntamiento que pague bien, si ocupa un buen puesto y tiene trienios, puede llegar a percibir más de 2000€. Evidentemente la congelación salarial no afectara a todos por igual. Además este año la subida ha sido ridícula (menos de un 0,5%) y como las retenciones fiscales han aumentado, la mayoría de los funcionarios cobra menos en limpio este año que el pasado (en algunos casos hasta 150€ menos al mes).

Mientras tanto el sueldo de un diputado alcanza casi los 4000€ pudiendo llegar a 6500€ con dietas y otras prebendas, además con dos legislaturas puede disfrutar de la pensión máxima, sin contar con los coches oficiales, los miles de asesores puestos a dedo, etc. En ese contexto creo que todos menos la Vicepresidenta entendemos lo que es “indecente”.
Existen funcionarios competentes e incompetentes, trabajadores y vagos pero por norma general son mucho más competentes y trabajadores que los políticos que los dirigen.

El mayor hito en cuanto a abusos y desvergüenza de toda la Administración Española lo protagonizó la Administración de la Generalitat Valenciana hace algunos años con lo que se llamo el “plan de estabilidad”:

La Constitución y las Leyes disponen que las necesidades de recursos humanos de las Administraciones Públicas sean expresadas en las ofertas de empleo público, para ser cubiertas por funcionarios de carrera, previa superación de los respectivos procesos selectivos, en base a sus convocatorias, inspiradas en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para ello el procedimiento ordinario es la oposición. Una vez en la Administración los funcionarios de carrera obtendrían sus puestos por concurso de méritos, de modo que ello no sólo supone un método justo para quienes prestan servicios en las AAPP, y para quienes pretenden prestarlos, sino que es la forma de que accedan a la función pública las personas más preparadas y, una vez en ella, obtengan puestos de mayor responsabilidad, quieres más posibilidades tienen de desempeñarlos con altas cuotas de eficacia.

Por desgracia en los últimos años, la Administración de la Generalitat Valenciana no ha seguido ese camino vulnerando, en todo caso, el espíritu (probablemente también la letra) de la CE y la LFPV practicando lo que podríamos llamar “malas artes administrativas” llegándose a una situación insostenible. En primer lugar las necesidades de personal no han sido ofertadas para su cobertura por funcionarios de carrera, y en segundo, no se han provisto gran cantidad de puestos mediante el concurso de méritos, sino que se han potenciado la Libre Designación, las Comisiones de Servicios y, particularmente, la entrada de funcionarios interinos cuya selección es mucho menos rigurosa y más arbitraria que la del funcionariado de carrera. Algunos interinos, particularmente quienes han accedido a esta condición a través de bolsas de trabajo, han estado apunto de superar durísimos procesos selectivos, y, posiblemente, muchos de ellos los hubiesen superado, si se hubiesen ofertado el número de plazas acorde con las verdaderas necesidades de la administración y no uno muy inferior. No obstante no todo el personal interino ha accedido a la función pública de esta manera. A menudo el orden de las bolsas de trabajo ha sido alterado de modo arbitrario, como incorporando entrevistas, e incluso en ocasiones, se ha prescindido por completo de las mismas, alcanzándose sospechosos acuerdos entre Administración y sindicatos que han sido una puerta abierta a la comisión de notorios abusos, que han rayado, en opinión de muchos, en el nepotismo, pero en todo caso arbitrarios y contrarios a los principios de la CE.

Pero el colmo del cinismo y la desvergüenza llegaron cuando la Administración Valenciana pretendió consolidar esta anómala situación “regalando” la condición de funcionarios de carrera a algunos interinos. Primero transformando el excepcional sistema del concurso-oposición en el habitual, en perjuicio de la oposición, dado que en la fase de concurso tienen ventaja los interinos. Dicha fase de concurso empezó suponiendo un 20% de la nota, para representar después el 40%, máximo permitido por la Ley. Además se sobre-valoraron los méritos que sólo se podían obtener dentro de la Administración, en perjuicio de los demás. Dado que ni por esas aprobaban los que la Administración y los sindicatos querían colocar, la Administración Valenciana, recién estrenado el Gobierno de Camps, llegó a proponer un “plan de estabilidad” con pruebas restringidas al personal interino, presumiblemente sencillas (se limitarían a un ejercicio práctico, frente a los tres ejercicios: test, teórico y práctico, siendo el teórico el examen más complicado de las oposiciones hasta ese momento) que evidentemente resultaba inviable por flagrantemente ilegal y anticonstitucional. Constatada la imposibilidad de sacar esa barbaridad adelante, que vetaría el acceso a la función pública valenciana a opositores no interinos, durante prácticamente toda esta década, la lamentable “Administración Camps” propuso y llevó a cabo unos pintorescos procesos por el sistema “concurso-oposición” en que una hinchada fase de concurso en la que puntuaba más alto haber sido cinco meses interino que tener dos carreras universitarias, y una ridícula fase de oposición, sin prueba teórica, hicieron prácticamente imposible la entrada de “gente de la calle” durante varios años. Y todo ello con la complicidad de la mayoría de las centrales sindicales de funcionarios.

La situación actual es lo más parecido al caos. Tenemos administraciones que no saben donde terminan sus competencias y empiezan las de otros entes, personal funcionario y laboral, o de distintos grupos de titulación, haciendo el mismo trabajo, casi ningún puesto esta ocupado por su titular, hay funcionarios que reciben un curso de formación cuando ya van a abandonar su puesto, etc, etc…

Recientemente ha sido aprobada la nueva norma básica de la función pública, el Estatuto básico del empleado público, que debía afrontar esta situación. Ni que decir tiene que no lo ha hecho. Además la nueva norma ha introducido un nuevo tipo de personal: el directivo. Esto supone la legalización de una práctica abusiva que estaban llevando a cabo algunos Ayuntamientos catalanes consistente en situar a un “gestor” por debajo del Alcalde y por encima de los funcionarios habilitados nacionales, presuntamente procedente del mundo privado, para aportar criterios de eficiencia empresarial a la Administración, pero que en la practica solía ser un pariente del Alcalde. Otra novedad de la Ley es lo previsto en torno a la evaluación del desempeño. Fuentes de las propias administraciones están diciendo que por falta de presupuesto no esperan poder desarrollar esta parte en menos de 15 años.

Recientemente, a consecuencia de la crisis y de los problemas presupuestarios del gobierno, se han reducido drásticamente las plazas convocadas en los procesos selectivos. En la última oferta de empleo público de la Administración General del Estado ha llegado a reducirse en un 90%, frustrando las esperanzas de miles de opositores, muchos de ellos en desempleo. Esta medida, lejos de reducir el número de funcionarios, solo logrará aumentar la temporalidad, ya que las necesidades de recursos humanos deberán satisfacerse de todas formas, para que puedan funcionar los servicios, y lo harán aumentando el número de interinos, algunos de ellos opositores en bolsas de trabajo y otros no, alimentando el proceso de degradación ya descrito.
Por todo ello desde Coalición Valenciana proponemos:
- Reordenación de competencias y funciones para que las administraciones y los órganos tengan claramente delimitado su ámbito de actuación.
- Progresiva desaparición del personal laboral y del personal directivo.
- Recuperación de la oposición libre como sistema de acceso por encima del concurso oposición.
- Reducción de la temporalidad aumentando las ofertas de empleo público.
- Drástica reducción del personal eventual y de los asesores.
- Aumento de los concursos de méritos como forma habitual de provisión de puestos, reduciendo los sistemas temporales como las comisiones de servicios y la libre designación.
- Igualación de retribuciones de los funcionarios de distintas administraciones.
- Reorganización de los sistemas formativos para garantizar los conocimientos necesarios a la hora de asumir un puesto o función.
- Introducción de la Administración electrónica con criterios de eficacia y no como recurso propagandístico.
- Nombramiento de interinos únicamente en función de las bolsas de trabajo formadas al efecto entre los opositores que habiendo superado un examen no hubieren obtenido la plaza.
- Establecimiento de un sistema de cruce de datos entre administraciones operativo que concilie el respeto a la privacidad y a la Ley de Protección de datos con la eficacia que permita reducir los documentos a presentar con las solicitudes.
- Tendencia a la equiparación de retribuciones entre los funcionarios de distintas administraciones.

Solo con una clase política digna podremos tener una función pública eficaz.

- LA LENGUA .COEXISTENCIA LINGÜÍSTICA

Celestino Álvarez-Cienfuegos


Mi sencilla intervención, queridos amigos, alude a la tan llevada y traída “diversidad cultural” o “multiculturalidad”. Esta expresión debemos entenderla como la coexistencia en armonía de culturas diferentes, donde la cultura de un pueblo, debe ser considerada como el conjunto de rasgos que lo distinguen espiritual y materialmente; que marca una diferencia con respecto a otros pueblos, acaso de su entorno, en cuanto a valores intelectuales y afectivos, caracterizando a dicho pueblo.

Pero este carácter propio y diferenciado, en ningún caso debe abrigar afanes imperialistas, porque ello, además de atentar contra la identidad y dignidad de tal sociedad, arruina la pacífica coexistencia cultural y lingüística, arrastrando también en su caída el buen entendimiento entre la ciudadanía, incluso la paz social.

Cada cultura con su lengua puede y debe coexistir con otras, acaso de la misma familia, como tradicionalmente ha venido sucediendo, por ejemplo, en el secular Reino de Valencia: Con respeto a la diversidad, con tolerancia, con entendimiento y con diálogo en un clima de confianza, porque este marco es la mejor garantía para la paz, la seguridad y el progreso.

Es sobradamente conocido, que entre los pueblos y ciudades de nuestra región hay diferencias lingüísticas; unos tienen como “lengua madre” el idioma valenciano y otros el castellano.

Pero ambos grupos hacen gala de una ejemplar aceptación; aceptación y reconocimiento que incluso ha venido de parte de las más grandes figuras de las letras universales, fueran valencianos o no; la lista de ellos sería interminable. Podríamos comenzar por don Miguel de Cervantes, pasando por don Antonio Ubieto o Salvador Madariaga, sin olvidar al insigne valenciano, el Padre Fullana.

Me voy a tomar la licencia de leer algunas citas, aunque ustedes probablemente las conozcan. Según palabras de don Miguel de Cervantes: “La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable”. Simó Santoja firmó el siguiente comentario: “Es curioso que haya sido el valenciano, entre las primeras hijas de Roma, casi pareja con la italiana, la que alcanzase un siglo de oro”. Y nada menos que Menéndez Pidal, afirmaba lo siguiente: “Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos, no sólo aprendieron catalanes sino castellanos”.

Y termino la serie de citas, con una rotunda afirmación que hizo Sanchis Guarner en su día, en una de sus obras: “La lengua de los valencianos es el valenciano. Somos valencianos y nuestro idioma es el valenciano. Quien renuncia a su lengua y reniega de su patria es como si renegara de su madre”.

No es necesario aclarar, señoras y señores, que estos personajes aludidos, precisamente por ser los más prestigiosos hombres de letras, son también acreditadas autoridades para hablar de lenguas; como también ha quedado históricamente probado, que todos ellos han sido defensores de la tan nombrada coexistencia lingüística.

Societats com la valenciana, propietaries d´una cultura que abarca creativitat, arts i lletres d´or, tradicions i creencies, i que ademés ha segut durant segles un dels principals motors de l´economía española, també es propietaria del ingenit necesari per a tindre eixa base de respecte òn descansen en armonía les diferents cultures.

Pero estem parlant de coexistencia i armonía; algo de lo que els valenciàns sempre hem donàt la millor mòstra. No estem parlant d`una postura de “relax”, que pòt donar pèu a que la cultura pròpia d´un pòble quede diluïda o angolida per un atra, vinga d´on vinga.

Per lo tant, tot aquell pòble propietari d´una cultura i una llengua com es el valencià, deu d´exigir d´atres pobles, i de la administració que el goberna, el mateix respecte i consideració que ell professa als demés, per a que la coexistència siga una realitat.

A lo llarg de milers d´anys d´història els españòls, i en particular la gent del Mediterrani, i mes particularment encara els valencians, hem donat un clar eixemple d´un bon conviure entre étnies, cultures y llengües, que han fet que el nòstre pòble siga pròsper, respectat i admirat. Eixa ha segut sempre, i deu continuar sent, una constant que mos diferencie d´exies “marques hispániques” rebutjades per la majoría dels españòls; pero en la exigencia de que la cultura i la llengua propia siga reconeguda i respectada. Eixina será com hi haurá coexistència llinguística i eixina será com el Regne de Valencia continuará ofrenant noves glòries a España.

- L'IMPORTÀNCIA DE LA LLITERATURA ESCRITA

Joan Benet Rodríguez i Manzanares

La lliteratura per definició, és l'art que utilisa com a mig d'expressió la llengua, és per este motiu que tota comunitat de persones constituïda com a tal, fa us d'un sistema verbal, i casi sempre, d'alguna forma d'escritura en la que poder expressar les idees i que estes puguen perdurar en el temps, ya siguen els seus coneiximents científics, les seues lleis o qualsevol atre tipo d'art escrit, com novela, ensaig o una simple publicitat.

Des del principi dels temps, totes les comunitats humanes, han plasmat gràficament les seues inquietuts, i aixina ho manifesten els dibuixos que es troben en multitut de coves, a on es recreen eminentment escenes de caça. En el nostre regne de Valéncia tenim multitut d'eixemples, sent les Coves de Bolomor, al surest de Tavernes de la Valldigna, un dels més grans jaciments humà i gràfic del nostre regne.

Des d'estes primitives formes d'expressió, l'home com a espècie ha donant forma als dibuixos que representaven les seues idees, acomodant-los a les paraules que verbalment pronunciaven, conseguint depurar-los fins a aplegar a les escritures per mig de dibuixos com l'egípcia, per mig de ideogrames com la japonesa, per mig de cons com la sumèria. Aixina, l'home en el seu afany de plasmar tot quant volia transmetre als seus contemporàneus, feu possible que pugam saber de moltes cultures desaparegudes llegint o interpretant els seus sistemes gràfics, puix d'una atra manera ho haguérem pogut conéixer els alvanços i guanys d'eixes cultures. No hem d'oblidar que fins al 18 de juliol de 1877 en que Thomas Alba Edison inventà el fonógraf, no poguérem fruir de gravacions de veu i fins ad eixa data a soles les representacions gràfiques nos parlen d'époques remotes.

En el pas del temps, els ideogrames i cons donaren pas a unes atres maneres més elaborades d'escritura, els silabaris i posteriorment els alfabets, base en la que s'han fonamentat llengües tan importants a nivell mundial actual com la valenciana o la castellana per eixemple, o també algunes llengües mortes com el llatí. Els alfabets, base en la que se sustenta la llengua valenciana, és la manera més senzilla jamai creada per l'home per a poder representar idees de manera escrita i aixina poder transmetre les idees i pensaments els uns als atres.

Gràcies a l'escritura per mig dels alfabets, els estudiosos i erudits, pogueren plasmar, unes idees que foren transmetent-se de generació en generació per a que les venidores no degueren d'iniciar les seues investigacions des de zero i aixina posseir un bagage cultural cada volta més ample en el qual assentar unes bases d'estudi i a partir d'elles continuar els mateixos i aixina alvançar com ho hem fet en tots els camps. Mai haguérem pogut alvançar en cap aspecte si totes les generacions haguérem degut començar de zero o transmetre les idees verbalment, puix esta manera de transmissió sempre està subjecta a la memòria de quí transmet d'idea i a la capacitat de memòria de qui les rep, podent deformar-se o perdre's les idees entre una transmissió i la següent.

Actualment no es concep cap idea o pensament que marque el present, descriga el passat o puga influir en el futur, que no es trobe escrita, de fet, la gran ambició de tot científic és publicar algun genial artícul en la revista especialisada del seu sector, per a que tota la comunitat d'estudiosos d'eixe tema i tot lo món en general, puguen conéixer dels seus estudis, treballs i conclusions.

Pero no a soles el camp de l'erudició o els estudis científics es beneficien de les bondats que l'escritura ha oferit des de sempre, puix hi ha un ample sector que tradicionalment ha reclamat el seu espai en el món de les lletres en una força impressionant, la lliteratura de l'oci. Sí, les noveles, els poemes, els contes, els relats... han sigut des de sempre una manera de transmetre, ya no a soles cultura, sino tota l'imaginació, el terror, luxuria, amor o poder cultural i intelectual de cada época, de cada generació, o de cada territori... De fet, el gros de les vendes de lliteratura escrita en tots els països i en totes les époques, correspon a la ficció, a les noveles, puix per a molts de mosatros la llectura és una vàlvula d'escap molt important.

La lliteratura d'oci és la que sol marcar la diferència i importància entre les llengües i no la lliteratura científica o erudita. Tots sabem que la llengua valenciana fon la primera llengua romanç que tingué l'honor i el privilegi de conseguir un Sigle d'Or de la seua lliteratura, en el sigle XV, el qual fon conseguit per obres i autors de lliteratura d'oci com el Tirant Lo Blanch de Joanot Martorell o el Vita Christi de Sor Isabel de Villena, encara que este últim té connotacions religioses. Pero lo que realment no hem d'oblidar és que si no s'hagueren escrit en paper, no haguérem pogut fruir d'ells més 500 anys després, puix transmesos oralment s'hagueren perdut molts passages i desvirtuats alguns atres.

Coneixent l'importància que té la lliteratura impresa, estem en condicions de traslladar eixa importància a l'época actual, en la que Internet, una ferramenta cada dia més florent a tots els nivells, nos conduïx a un món d'escritura efímera, puix tots els dies naixen i moren multitut de pàgines en la Ret, de les quals al desaparéixer queda molt poc o cap rastre d'elles i del seu contingut. Ademés en no poques ocasions, Internet mos oferix una calitat mot a prop de lo mediocre, puix qualsevol pot escriure tinga o no aptituts per ad allò, favorint que la seua informació aplegue a ser enganyosa o simplement mentira, com ho demostren la multitut d'escrits que manipulen les tradicions, arraïls i costums del regne de Valéncia. D'una atra banda, l'informació en Internet està condicionada per uns aparats, els ordenadors o similars, puix sempre fan falta per a poder llegir les informacions dels seus archius, quan pel contrari la lliteratura impresa en paper es llig per sí mateixa sense necessitat de cap instrument que no siga el propi soport en paper.

Una cosa que no podem ficar en tela de juí és l'importància d'Internet com a mig de transmissió ràpit de senyes en tots els aspectes, pero en canvi l'efecte perdurable de l'informació en la Ret, és molt qüestionable. És per este motiu que la lliteratura científica seguix tenint la seua base imprescindible en les revistes impreses en paper de cada sector i estes seguixen sent reconegudes a nivell mundial. La lliteratura d'oci no sol trobar en Internet el seu lloc més idòneu, ademés, penseu que si Joanot Martorell haguera publicat el seu Tirant Lo Blanch en Internet, ara mateix segurament no podríem fruir d'ell.

Ademés, en l'actualitat hi ha un catalisador per a valorar l'importància de la lliteratura escrita, el Còdic ISO. Qualsevol llengua del món, sempre que políticament no estiga sent absorbida per una llengua veïna sense cap valor cultural, pero recolzada per molts diners institucionals, com li està ocorrent a la llengua valenciana, pot solicitar un còdic ISO, el qual actualment ho constituïx el ISO 3, sent este un còdic de tres lletres pel mig del qual s'identifica i reconec una llengua en concret, pero per a que l'organisació ISO concedixca el còdic a una llengua, esta requerix complir diverses premisses imprescindibles. Una d'elles és que la llengua tinga parlants naturals, és dir, que siga llengua mare d'un poble, i lo que és més important per ad esta ponència, que disponga de lliteratura impresa en paper, que disponga d'un mínim de llibres impresos en paper que poder aportat junt a la documentació de solicitut de còdic.

En este punt vullc fer notar que l'organisació ISO no solicita una Uep, uns llibres electrònics o qualsevol atre text en soport òptic o magnètic, lo que solicita són llibres impresos en paper, no accepta cap atre soport que no siga lliteratura impresa en paper.

El paper seguix sent el vehícul en que encara en els nostres dies, en plena era de l'informàtica, deuen expressar-se totes les nostres inquietuts de qualsevol tema que fora, per a que siga considerada lliteratura. De fet una llengua es pot considerar morta, no a soles quan pert tots els seus parlants, evidentment, sino quan no té producció lliterària impresa. Una llengua que estiga viva a nivell de parlants si no té producció lliterària impresa, simplement, està morta, puix res quedarà d'eixa llengua per a les generacions venidores i si estes no coneixen eixa llengua per transmissió oral, quan el seu últim parlant l'haja deixat de parlar, podrà considerar-se com una llengua que mai existí, puix no haurà vestigis d'ella. Aixina que podríem considerar que l'importància de la lliteratura impresa en paper es tal i tan vital per a tota llengua, que sense ella, qualsevol llengua es pot considerar una llengua morta.

Com anècdota podríem citar el cas del llatí, llengua morta oficial en la Ciutat del Vaticà, encara que en ella es parla l'italià, pero que a pesar de ser una llengua morta, té més lliteratura escrita actualment, que moltes de les llengües vives actuals.

Des d'esta tribuna desijaria deixar constància de l'imperiosa necessitat de publicar en llengua valenciana en tots els aspectes i àmbits imaginables. Els primers eixemplars igual no tindrien massa resò a nivell de vendes, pero a mida que el potencial comprador anara prenent consciència de que pot trobar llibres en valencià que parlen d'història, de física, de dibuix... o be noveles de misteri, d'amor, de ficció... o qualsevol tipo d'ensaig, còmics o inclús la publicitat a qualsevol nivell, el mateix públic reclamaria més producció lliterària en valencià, i esta és una de les qüestions vitals per a la supervivència de la nostra dolça llengua valenciana i que tots deuríem tindre present i assumir com una faena a realisar, puix som molts els valencians que estem àvits de llegir en valencià qualsevol tipo de lliteratura i d'omplir les nostres estanteries en llibres escrits en valencià i que esta producció comprenga tots els aspectes del saber humà, puix si no conseguim una producció lliterària mínima impresa en paper tots els anys, la llengua valenciana estarà condenada a morir en un futur, pero no per falta parlants, sino per falta d'un rastre històric que deixar als nostres fills.

També hem de considerar que la llengua valenciana és una llengua volguda pels seus parlants, sense necessitat que cap govern multe a ningú, imponga res a la força o maltracte de cap de les maneres als seus propis parlants. La llengua valenciana fluix des de lo més fondo de mosatros mateixos, i la lliteratura escrita deu ser un fidel reflex dels nostres sentiments, de la nostra tradició clàssica i de les nostres necessitats. Aixina que os convide a tots per a conseguir una producció lliterària escrita a nivell de qualsevol llengua moderna i viva, be siga escrivint si és el vostre cas o be siga recolzant a qui escriu. Que segur és el cas de tots.

Llengua valenciana, patrimoni de l'humanitat.

- EL BLASQUISMO COMO OPCIÓN VALENCIANISTA

Isabel Oliver González


Sr. Presidente, miembros del Consell Foral y Polític, compañeros de Coalición Valenciana, amigos todos:

A mí me ha correspondido en este Congreso, quizá por mi condición de presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez, hablar del patrono de nuestro ateneo D. Vicente Blasco Ibáñez. No resulta difícil enlazar su figura política y cultural de finales del siglo XIX y principios del XX, con los momentos actuales, ya que aunque estos tiempos son otros, no por ello están exentos de paralelismos.

A Vicente Blasco Ibáñez, se le conoce más por su faceta de escritor que por la de político, y esto, porque la época ominosa dejada atrás se ocupó de silenciar su nombre, como el de todos los grandes talentos republicanos. Afortunadamente, pasada esa etapa y viviendo en democracia, el pueblo español ha aprendido a perdonar y a convivir. Por eso no voy a hablarles de los grandes ideales republicanos que movían a nuestro político y escritor; máxime, si como yo digo, democracia significa gobierno del pueblo y, republica, cosa publica; uniendo el sentido ideológico que subyace en estas dos acepciones, yo sostengo que la Democracia es republicana.

De todos es sabido que Blasco Ibáñez amaba a Valencia y, al decir Valencia no se puede separar ésta de sus habitantes. No hace falta aclarar que por aquél entonces ese era el nombre que tenía la ahora llamada Comunidad Valenciana. Trabajó y sufrió lo indecible por elevar el nivel cultural y económico de sus gentes. Sufrió persecución por ejercer la libertad de expresión, ese derecho que hoy sí tenemos reconocido, precisamente, por vivir en democracia.

Yo, estimados compañeros, me he preguntado qué habría dicho Blasco Ibáñez en este Congreso político, y en el breve tiempo de que dispongo, estoy convencida de que tras treinta años de ejercicio de pluralismo político diría que la Política en un Estado de Derecho debe de ser el instrumento preciso y precioso que garantice la protección y eleve el bienestar de todos los ciudadanos que actúen según las reglas del juego democrático. Todo ciudadano cede parte de su libertad de acción al Estado a cambio de que éste le proteja y, contribuye a este sostenimiento con el pago de sus impuestos y con la elección de sus representantes para este menester. Por ello, independientemente de que una parte de la población vote o no al partido que alcance el poder, no debe de haber ciudadanos de primera o de segunda clase, dependiendo de en qué autonomía se esté. Y esto ocurre en nuestros días. Quizá debería revisarse la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en gestiones tan discriminatorias como son la sanidad, la educación, la vivienda y el trasvase de agua.

Otra cuestión que sin duda abordaría es la del arcaicismo nominativo. En una sociedad moderna como la nuestra, debemos desechar palabras y sentimientos tan separatistas como "derechas" e "izquierdas"; Democracia debe ser la palabra clave que nos gobierne en nuestro deseo de gobernar. Todos conocemos su significado: gobierno del pueblo; por lo tanto, un partido político no debe gobernar al pueblo, sino, en nombre del pueblo; y a él le debe fidelidad. Si un partido consiente y encubre la corrupción de parte de sus miembros, debería de ser obligado a disolverse. Si un estamento religioso está infectado de casos de pederastia, debe de ser puesto en manos de la justicia civil para la depuración de responsabilidades de todos cuantos han cometido y encubierto tamaña tropelía. Si existe un colectivo de personas que no desean otra cosa que dar digna sepultura a sus seres queridos asesinados tras una cruenta guerra civil, que no se les niegue ese derecho y que no se persiga al juez que ha tomado causa en el asunto.

Y es que, no nos engañemos, por mucho que nos duela, ser demócrata es reconocer los aciertos del rival cuando los tiene, y apoyar las iniciativas tomadas por él cuando reviertan en el estado de bienestar de la ciudadanía. También ser demócrata es observar los movimientos negativos del rival y desarrollar una labor de crítica constructiva y poner en marcha el aparato judicial pertinente que proteja y alerte a los ciudadanos de que algo no va de acuerdo con los cánones de una política sana de servicio a la soberanía popular.

Por eso es importantísimo que en cada autonomía exista al menos una formación política NETAMENTE regionalista. Los grandes partidos con ambición de gobierno nacional se ven obligados la mayoría de las veces a pactar con otros minoritarios para conseguir la gobernabilidad; y en aras del bien de la mayoría de los ciudadanos españoles se verán obligados a sacrificar o a aplazar la puesta en marcha de medidas llevadas en su programa, además de tomar otras que, claramente perjudiquen los intereses de unas autonomías en beneficio de la que está ayudando al sostenimiento en el poder al partido más votado.

Como existe el implícito voto de fidelidad, los representantes regionales se encuentran muchas veces entre la espada y la pared a la hora de tomar la decisión clara por la defensa de los intereses de su autonomía si ésta choca con las órdenes de la sede central. De ahí la importancia y la necesidad de que haya un partido regionalista autóctono: libre de corrupción, que no se venda a las facciones nacionales ni nacionalistas; comprometido con la verdad sin medias tintas; ejerciendo la crítica constructiva cuando sea necesario y trabajando por los intereses de su región. Que hagan de la Comunidad Valenciana un territorio pionero en los sectores de su industria, su agricultura y sus servicios; que en estos tres pilares descansa el fundamento de toda economía.

Coalición Valenciana, en el sector servicios ofrece uno que no lo lleva ningún otro partido valenciano; y es, ya lo sabéis todos, la defensa a ultranza de nuestras señas de identidad; aquellas que los gobernantes valencianos no han sabido, no han podido o no han querido proteger en su totalidad, como son: nuestra historia, nuestra bandera y nuestra lengua; y que están seriamente condenadas a desaparecer, porque los continuados pactos de gobernabilidad a que antes me refería tienen atadas las voluntades de los gobernantes valencianos.

Concluyo diciendo que ya que Coalición Valenciana es un partido formado por distintos grupos de ideologías diferentes, y ya que la ideología es una abstracción ideal que atrae al individuo hacia el logro de la meta fijada en aras de ella; y habiendo sido capaz Coalición Valenciana de aunar la voluntad colectiva de llegar a la misma meta, creo que debemos subir el listón. No con el compromiso de la honradez frente a la corrupción; del dialogo antes que el desencuentro; de la capacidad de denunciar sin sesgos todo cuánto perjudique al conjunto de la sociedad, ejerciendo la información con la crítica constructiva y defendiendo los intereses de todos los valencianos. Esto, amigos, ya lo venimos haciendo. Somos un partido joven y no estamos contaminados. El Compromiso con MAYÚSCULA a que me refiero no es otro que el de saber salvaguardar nuestra inocencia para que los valencianos nos juzguen aptos para ser dignos de su confianza cuando un día no muy lejano decidan otorgarnos el privilegio de servirles.