VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

miércoles, 12 de mayo de 2010

- LES DIFERENTS DIMENSIONS DE LA PARTICIPACIO POLITICA JOVENIL


A.- LA PARTICIPACIO EN EL MON DE LA POLITICA:

a.- La participacio en el orguens del partit Coalicio Valenciana.

1.- l´epoca fundacional de Coalicio Valenciana.

Desde que el partit naixquè en l´any 2004 en el si de la Fundacio Nou Valencianisme, el nostre President i Fundador, Juan García Sentandreu, sempre ha mantingut el criteri de que el partit era l´hereter del vell valencianisme que allumenà el moviment social de finals del anys 70 en els que naixquè el Grup d´Accio Valencianista i la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia.

La gent jove i ya no tan jove que participà en aquella época convulsa en el que el valencianisme va tiendre una missio decisiva en la defensa de les institucions i simbols historics del Regne de Valencia es perfectament coneixedora de que molts es quedaren en el cami o per l´edat, o per la desilusio de vore que de tot aquell esforç que cristalisà en la fundació d´Unio Valenciana i que obtinguè una presencia decisiva en el Govern de la Geneneralitat, hui no queda mes que la voluntat i determinmacio d´uns quants palleter que baix les sigles de Coalicio Valenciana i del Grup d´Accio Valencianista mantenen alçà la bandera de l´esperança.

En la conciencia de que Coalicio Valenciana es, com diu el nostre president, l´eslabo historic de la caena valencianista hem de respondre a dita responsabilitat en la determinacio, valor i patriotisme que mos exigix la situacio que mos ha tocat viure.

2.- La Fundacio de les Joventuts de Coalicio Valenciana.

La creacio i naiximent de les Joventuts de Coalicio Valenciana supon, en si mateisa, la voluntat de reinicializar la tasca de estructuracio del partit desde la perspectiva de dotar d ela máxima presencia juvenil als actuals carrecs de nostra organisacio política.

El president, que tinguè en son dia, un paper determinant i protagonista en la funfacio de les joventuts sempre mos ha donat una presencia en tots els orguens de decisio del partit i en els actes public en la seguritat de que, per mig d´estos, estaba fent aplegara la militancia el mensaje de que la Joventut es la milloir garantía de la continuitat del nostre partit i de que pasarem de eslabó en eslabó per a completar la caena valencianista.

Per aixo volem agrair desde aci, no a soles a Juan, sino al secretari General i a totes les persones que han depositat en les joventuts de Coalicio Valenciana la confiança de poder dur a terme esta responsabilitat.

Qualsevol jove que senta en el seu cor la cridà de la valencianiatat deu de desenrollar totes les seues dimensions perosnals en tots els ambits de treball, no a soles en el partit, sino a nivel social, cultural, laboral i profesional.

Dins del partit saben que hi ha llocs deresponsabilitats en els orguen de decisio, no a soles en les estructures jovenils, sino en al mateixa organisacio mare i, en el seu cas, en aquells llocs que pugam obtindre per la nostra presencia en les diferents convocatories electorals, especialmente, aquelles que tenen una presencia local en la que hiu per hui Coalicio Valenciana te regidors en les Provincies de Valencia, Castelló i Alacant.

b.- la participacio en les estructures administratives publiques.

1.- Presencia de la Joventut en les llistes de Coalicio Valenciana.

Sabedors de que, hui per hui, mos trobem en temps de transicio política i a l´espera de que l´actual situacio de duopoli es supere per l´afonament de l´alternancia PP-PSOE imperant, es important que el nostre partit seguixca invertint en sanc nova i jove de cara a les convocatories electorals i la presencia de joventut en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

No podem negar que, davant de l´evidencia de que les proximes eleccions autonomiques i municipals, es continuarà votant en clau d´utilitat i per lo que els dos partits majoritaris seguirán desplaçant als partits que hui per hui quedem per baix de la barrera del 5 %, les posibilitats que tindrà el nostre partit no son masa optimistes, pero concients de que la nostra batalla no s´agota per l´obtencio d´una o atra acta municipal que garantixca un sou, sino ser eixe escaló de la continuitat del valencianisme politic, som conscients de que el nostre partit estarà depositant en tots els candidats jovens la responsabilitat de ser els depositaris de la marca Coalicio Valenciana en els pobles on mos presentem, garantint en el nostre coneiximent i, en el que fer diari, la pervivencia del nostre partit de cara al futur a mig i a llarc plaç.

2.-Presencia de les Joventuts en els ajuntaments i atres institucions.

La llei electoral impon una serie de quotes per a garantir que no es discrimine a la dona en la confeccio de les llistes electorals. De la mateixa manera, desde les Joventuts de Coalicio Valenciana pensem que es deuria d´establir, al manco de manera orientativa, una quota de presencia juvenil en les llistes de Coalcio Valenciana per a donar l´image de vitalitat de lescandidatures. No volem en esta proposta molestar a ningu pero tots sabem que l´image es motiu suficient per a determinar un porcentage de vots indecissos.

La presencia de jovens en lloc d´eixida, no a soles donará una image de joventut i vitalitat a les llistes de Coalicio Valenciana sino que, a major abundament, posibilitará l´acostamens de les institucions als jovens, obtinguent d´esta manera part de l´objetiu buscat per l´organisacio de garantir la continuitat del partit de cara a mig i llarc plaç.

El nom i llinage de gent jove deu d´anar unit als dels nostres candidats de renom per tal de donarmos prestigi i credibilitat i, esta manera, tindre la posibilitat d´escomeçar a ser coneguts en els ambits de defensa del valencianisme a nivel municipal.

B.- LA PARTICIPACIO EN EL MON SOCIAL I CULTURAL VALENCIANISTA:
a.- El asociacionisme i la lluita cultural en les entitats valencianistes.

1.- La doble militancia social i política dels valencianistes.

Coalicio Valenciana naix d´una iniciativa presa en el si del valencianisme, en una de les entitats senyeres en la defensa de la personalitat valenciana: en el Grup d´Accio Valencianista que en el 1999, despres de l´anfonament d ´Unio Valenciana i la seua perdua de representación en les Corts Valencianes –on va aplegara ser decisiva- i en l´Ajuntament de Valencia on practicament va tindre els mateixos vots que el PP, es sentí en la responsabilitat histórica de tornata moure, com en el 82, les bases socials per a la refundacio del valencianisme politic.

Va ser en l´Hotel Astoria Palace on es varen reunir els mes insignes valencianistes, desde el pare Guinot, D. Jose Boronat, Chimo Lanuza, Toni Fontelles, Joan Costa i el nostre President, Juan García Sentandreu que, per aquell temps era president del GAV, i es redactà el Manifest del Nou Valencianisme que sentaba les bases per a la creacio d´Una fundacio que en mateix nom donaria pas a la constitucio de Coalicio Valenciana.

U dels aspectos mes mimats en el si de Coalicio Valenciana ha segut el mantindre´s Fidel al mensaje fundacional del partit i de la Fundacio de la que naixque, sent la presencia de persones vinculades al GAV una constant en els orguens de decisio de Coalicio Valenciana.

Coherencia a nivel personal i a nivel ideologic, son dos premises sempre mantigudes en el frontispici del nostre partit. No reneguem ni consentirem que ningu renegue mai de la mare que mos donà vida.

2.- La doble militancia de les Joventuts de Coalicio Valenciana.
D´esta manera moltissima militancia de Coalicio Valenciana te doble vinculacio, per una banda al partit i per atra al Grup d´Accio Valencianista, garantint d´esta manera que el partit done resposta en la mida de les seues posibilitats als anhel politics d´un valencianisme de lluita que, desde la desaparicio d´Unio Valenciana, no teveu en este ambit.

Es necessaria, puix que les Joventuts de Coalicio Valenciana mantinguen una doble militancia en la mida en que no es necesari nicopnvenient fer abstraccio de la nostra militancia social i cultural diferencia de la política puis, qualsevol militant d eles joventuts de Coalicio Valenciana por prestar en el GAV i en qualsevol atra entitat Fidel al valencianisme, una tasca rellevant de servici a Valencia en esta atra dimenssio.

No es trata que qualsevol membre del GAV tinga l´obligacio de afiliarse a Coalicio Valencia, lo que queda dins de la seua valoracio i esfera personal, pero si al contrari puix els jovens de Coalicio saben l´dentificacio que existix entre abdos entitats i que Coalicio es, per que deu i per que vol ser, la correa de transmissio en la política del pensament i ideari valencianiste de sempre, el de soca i arrel, el valencianisme popular i de carrer que sempre ha defes, sense demanar res a canvi, els interessos i personalitat del nostre poble valencià.

b.- El asociacionisme civil en entitats cíviques no culturals: deportives, veïns, falles…

1.- La presencia del valencianisme en el mon de la festa valenciana, especialmente, en el mon faller.

Atra de les dimensions de defensa de lo valencià es la presencia o militancia en entitats civiques que desenrollen les seues missions representatives en el mon de la cultura o el deport.

Tots sabem que estem en un mon on la militancia política esta reduida practicament als idealistes i els que s´acosten als partits politics el fan per interessos personalissims.
I si Mahoma no acodix a la muntanya d´eurà de ser la muntanya la que acodixca a Mahoma, o lo que es lo mateix, deben d´acostarmos els valenciansites als puestos on la militancia civica siga mes numerosa. I està clar que en Valencia les falles son un niu, un viver d´amor i patriotisme en el que deben d´estar presents i marcar una impronta en la nostra forma de vore le coses.

Tots sabem que la política ha embrutat el mon de les falles fent aplegar a la nostra millor festa el seu discurs catalaniste politisant llibrets i falles, i que aixo ha produit, no en la mida que mos agradaría a mosatros, el rebuig de les comissions falleres mes valencianistes.

Debem d´acostarmos, puix, mes al mon de les falles, jovens i majors, fermos presents en els orguens de decissio de les comissions per a fer aplegar ad estos el nostre mensaje d´amor i defensa de lo valencià en el fi d´oferirmos ad estas com a vehicul de defensa dels seus interessos.

2.- La presencia del valencianisme en el mon del deport valencià.

I en la mateixa mida, a les penyes deportives que, en este moment, agrupen un sentiment valencianiste, gens desdenyable, i que pot ser coexistent en el sentiment politic que mosatros representem.

Hem de crear un punt d´enllaç entre el valencianisme politic i el valencianisme cultural i deportiu on este sentiment perfectament llegitim te un sustrat patriotic que es deu de fomentar en cada una de les dimenssions de la vida de qualsevol valencià.

Es, puix, necessari que qualsevol militant de les joventuts de Coalicio Valenciana prenga la responsabilitat de multiplicar la seua dedicacio desboblantse i intentar estar present en atres ambits de defensa de lo valencià.

Davant el greu silenci que patix el nostre partit, frut del boicot sistematic al que mos tenen somessos els mijos de comunicacio, l´accio directa, el cara a cara, el persona a persona, es fa com a vehicul imprescindible de difussio de les nostres idees i de la nostra presencia en el espai politic com a unic referent del valencianisme coherent.

La necessitat d´acodir als camps de deport baix el nom del valencianisme, siga o no en una penya deportiva, en les nostres senyeres i pancartes es, sense dubte un bon catalisaor per a cridar l´atencio de gent jove que pot sentirse doblement representada per un valencianisme politic que te una dimensio deportiva en la que es trobe agust i en comoditat i en la que puga obtindre algo mes que l´incomoda militancia d´un partit.

C.- LA PARTICIPACIO EN EL MON PROFESIONAL:

a.- La participacio en el mon del treball. El sindicalisme con a opció de defensa dels valor del valencianisme en el mon de l´empresa.

La dimensio social de Coalicio Valenciana formulada en el discurs del Nou Valencianisme i que impregna l´espirit de la nostra organisacio com a defensora dels drets i llibertatas dels treballaors, fa que els que estem en el nostre partit pugam presentarmos davant el mon del treball com a opcio de reivindicacio de drets i llibertats.

Coalicio Valenciana no es un partit de clase, argument que sempre ha segut defes per l´esquerra per a amagar el vertaders interessos de la colla d´aprofitats que viuen dels treballaors i que pululen pels sindicats que es diuen de clase i que l´unica clase a la que representen a es la dels que dirigixen estes organizacions i que están sempre menjant, o del pesebre les les patronals, o del pesebre del govern que els financia en els coneguts cursos de formacio que servixen per a financiarlos illegitimament i tindrelos nugats.

Seria desijable que en un futur Coalicio Valenciana tinguera un sindicat valencianiste en el que pugueren militar tambe els treballaors valencianistes que no es senten representatas pels sindicats, hui per hui, majoritaris.

Pero fins ad eixe moment, tots aquells jovens que tenen la sort de tindre un treball debem de fermos presents en el mon de l´empresa en el nostre mensaje valencianiste.
La posibilitat d´acostarmos als sindicats manco manipulats pels partits majoritaris es revela coma una opcio molt rentable de participar en un atre ambit de representacio on la veu del valencianisme es minima.

b.-La participacio en l´escola i l´Universitat. El asociacionisme i la militancia sindical per a reivindicar una educacio valencianista.

I per a acabar esta ponencia cal ficar damunt de la taula una atra asignatura pendent del valencianisme: la participacio en els orguen de deccisio de les escoles i universitats valencianes.
El catalanisme, que aniuà en la societat valenciana utilisant a l´educacio com a vehicul d´implantacio social, seguix dominant el mon de l´escola i l´universitat.

Molts han seguts els intents del valencianisme de fer cuajar sindicats estudiantils i associaons professionals verdaderament representatives. Pero el análisis es prou revelaor. El estudiant valencianiste no es sent compromes i fugit de mantindre una accio valencta en la tasca de defendre eles seus ideals valencianistes en un clima i espai on el catalanisme reb tota la cobertura institucional per tal de ser, hui per hui, l´opcio majoritaria.

Fan falta sindicats valencianistes en l´escolaq que defenguen als estudiants front a un cos docent molt contaminat pel catalanisme i que no te por de fer publica la seua militancia.

Fan falta sindicats valencianistes per a que els estudiants es sentan defessos i representats per estos en el momento en el que puguen donar la cara denunciant a un mestre o un llibre de text catalanisat.

Fan falta sindicats valencianistes que impedixquen o protesten decididament per la presencia de docents o conferenciants que defenguen teories antivalencianes o que vulneren la legalitat constitucional o estatutaria valenciana.

Fan falta, en acabant, amic i amigues de Coalicio Valenciana, crear estructures de defensa que puguen donar la batalla, alla on estiga en perill la nostra personalitat valenciana.
I en eixes estructures, debeu de saber que podeu contar sense dubte en les joventuts de Coalicio Valenciana.

Moltes gracies.

- SEGURITAT CIUTADANA

Manuel Latorre i Castillo

Problemática
Des de que en Decembre de 1995 se va crear el Centro de Investigaciones Sociologicas (CIS), este ve fent una serie d'enquestes periodiques d'opinio a on n'ha un tema que mai ha baixat dels tres primers llocs de preocupacio dels espanyols. En son dia per darrere del terrorisme, i hui per darrere del paro i la crisis economica. Pero sempre en un lloc destacat: LA SEGURITAT CIUTADANA o millor dit LA INSEGURITAT CIUTADANA.


A pessar de la demagogia dominant i de lo politicament correcte. Es un fet que la delincuencia i l'immigracio illegal estan estretament relacionades. Aixina ho entenc COALICIO VALENCIANA fins al punt de que la ponencia que yo mateixa vaig defendre en el II Congres Foral del partit, celebrat en el Palau de Congresos de Valencia en Giner de 2007 se titulava precisament: IMMIGRACIO I SEGURITAT CIUTADANA. En este ocasio contem en una estupenda ponencia especificament sobre l'immigracio a carrec de Josue Ferrer per lo que intentare centrar-me en atres aspectes evitant en la mida de lo possible parlar de l'immigracio illegal.

Lo que no podem deixar passar de cap manera es el fet contrastat de que mentres la poblacio immigrant no aplega al 13%, la poblacio reclusa espanyola esta composta en un 60% per estrangers. Evidentment algo no quadra en estes sifres, sifres que venen a confirmar lo que tots sospiten i molt poquets mos atrevim a denunciar: La nefasta politica d'inmigracio que tant el PP en l'etapa de Aznar, com el PSOE posteriorment, han dut a terme. Ells en les seues successives campanyes de llegalizacio indiscriminada i en l'efecte “llamada” que aço a provocat, son els autentics responsables de les enormes bosses de marginalisacio que actualment constituïxen un autentic caldo de cultiu per a les mes diverses formes de delincuencia.

Mes en ya dels problemes especifics derivats de l'interrelacio existent entre l'immigracio illegal i la delincuencia. Espanya es un païs a on delinquir ix relativament barat per lo que tambe deurien afegir als problemes inherents de la delicuencia nacional, el massiu desembarc de mafies estrangeres que han fet d'Espanya en general i de la costa mediterranea en particular el seu centre d'operacions a nivell internacional. Mafies ruses, albano-cosobars, colombianes, italianes... han desembarcar en la Comunitat Valenciana al reclam de la permissibilitat judicial i policial imperant (!Recentment hem pogut vore com un veí de Canals era jujat per defendre's del assalt al seu chalet¡).

Un problema relativament novedos i que genera un greu clima d'inseguritat ciutadana. Localitats com Torrevieja s'han convertit en un clar eixemple de lo que estem parlant. En esta localitat alacantina se contabilisen ya mes delictes per metre cuadrat que en Madrit i la seua provincia. Fins al punt que de les !!75¡ ¡ bandes de delictes organisats detectades en 2008 en la Comunitat Valenciana, !!50¡¡ tenen bases, infraestructures i operatius en Torrevieja. Pero es que en els datos oficials d'apenes un any despres (9 de Novembre de 2009) estes mateixes bandes ya pujaven a !!120¡¡ (480 en tota Espanya )i operaven cada volta en mes poblacions valencianes.

Calitat de vida molt superior a la mija dels països d'orige , el boom urbanistic que tingué tota la costa, un sistema penitenciari molt mes benigne que l'imperant en Rumania, Rusia o Colombia, sumat als problemes inherents de la falta de claritat a l'hora de definir algunes de les competencies dels diferents cossos policials. Tot junt fa que ha dia de hui el fenomen de les bandes organisades estiga llunt de poder-se controlar.

No tan novedos pero igualment preocupant resulta la denominada violencia de generí. Un mal que llunt de decreixer aumenta any darrere d'any (60 dones assessinades en tot 2009 i 25 en no mes el 1er trimestre de 2010). Tambe en aço la Comunitat Valenciana esta entre les primeres. Segon els dats oferits per l'Institut Reina Sofia des de l'any 2000 al 2009 les dones assessinades per les seues parelles son: Andalucia 122, Catalunya 94 i Comunitat Valenciana 91. En termes absoluts, conclou l'informe, este tipo de delictes ha aumentat en dit periode de temps un 17,65%. Una barbaritat se mire com se mire, que l'entra en vigor en 2004 de la Llei de Violencia de Generí llunt de solucionar ha contribuït en gran mida a agravar-ho.
Una llei molt politisa, feta quasi exclusivament per a contentar a les associacions feministes d'esquerres i que ha propiciat un fum de situacions d'injusticia manifesta en multitut de casos. Ya en el moment de la seua aprovacio (28 de Decembre de 2004) el sociolec Armando de Miguel advertia: “ Existe el riesgo de que una ley como esta que se salta a la torera el principio constitucional de presunción de inocencia, acabe convirtiendose en un arma arrojadiza en manos de mujeres sin escrúpulos que la podran utilizar en beneficio propio ó simplemente en perjuicio de sus parejas”.

Si greument procupant resulta la violencia ejercida contra les dones. Igual de .greu l'es quan son menors els implicats, siguen victimes o bochins (algo que cada volta ocurrix en major mida). Els delictes comesos per menors tenen una tendencia molt preocupant en Espanya: Per una banda estos no deixen de baixar (18 en 2007, 15 en 2008 i 12 en 2009), pero al mateix temps son cada volta molt mes greus. En els ultims anys han creixcut de manera alarmant els delictes violents comesos per menors. Cada volta es mes comú vore assessinats, cassos de violencia domestica o agressions sexuals en el que estan implicats menors. En l'any 2009 este tipo de delictes alcança la res despreciable sifra de 232, un 45% mes que en 2008.

Actualment la Llei del Menor fixa en els 14 anys el llimit d'edat per a ser jujat com un menor, siga el que siga el delicte comes. Mentres PP i PSOE se dediquen a tirar-se els trastos entre acusacions reciproques i demandes de dimissio cap al defensor del menor de les comunitats autonomes governades pel contrari, el clima de preocupacio social al voltant d'este tema continua en aument. Casos com el del “Rafita”, “Marta del Castillo” o “Seseña” no fan mes que acrecentar la sensacio del fracas de dita llei. Sensacio que no se correspon en la realitat, ya que la gran majoria d'experts consideren que a dia de hui funciona prou pijor la justicia d'adults que la de menors. Lo que passa es que es molt mes cridaner que un chiquet de 15 anys cometa un crimen que que ho faça un adult I en seguritat ciutadana moltes voltes es tan important les sensacions com els resultats.

Seguint l'anterior reflexio podem convindre que a la majoria de les persones son atres tipo de delictes els que les provoquen mes inquietut. Chicotets delictes que mai (o quasi mai) passen a majors pero que a la llarga acaben creant una sicosis d'inseguritat entre els ciutadans. Chicotets furts, tirons, ayanament de pisos, furtaments de vehiculs, etc. Delictes que en la seua majoria son comesos per immigrants illegals o drogadictes que busquen traure un rendiment economic immediat , encara que siga chicotet. Delictes derivats puix directament de la marginalitat i que escomencen a fraguar-se i finalisen majoritariament en els diferents barris marginals de les nostres poblacions.

Encara que l'actual Delegat del Govern eixira l'atre dia als mijos a dir que els delictes han baixat en la Comunitat Valenciana (callant-se el fet de que se tractava no mes d'un 3%, i de dats referents exclusivament a l'ambit de la Guardia Civil durant el primer trimestre de l'any). Lo que el Sr. Peralta en el seu afany de servir al Govern de Zapatero oblidava era el fet contrastable de que cada volta son mes habituals les escenes protagonisades per les bandes de chiquetes rumanes que assolen les zones comercials de les grans ciutats (que les pregunten las comerciants de Gandia, Alzira, Elig, Castelló o Valéncia), o que no trobara a cap ciutada del nostre Regne que no haja patit un tiró, un furt en sa casa o s'haja trobat que el seu vehicul no estava a on lo havia deixat.

I si les estadistiques baixen. ¿No sera precisament per la constant perduda de credibilitat que les forces policials i judicials venen patint per culpa de l'asfixiant politisacio a la que els han somes tant PP com PSOE?. Si trist i grotesc resultà l'espectacul donat per Peralta i Rita Barbera en els desalojos del Cabanyal, enviant a la Policia Local una i a la Policia Nacional l'atre en ordens no ya diferents, si no inclus contradictories. Pijor resulta encara la lamentable image que estan donant el Tribunal Constitucional (en el cas de l'Estatut de Catalunya) i el Tribunal Suprem (cas Garzón). Les dos maxim orgens judicials al servici dels interessos politics. ¿Com esperen despres que els ciutadans confien en eixa mateixa justicia?
Per si la falta de mijos denunciada pels representats sindicals de les diferents forces policials no fora suficient. Mos troben en una Policia Local a la que els seus mandos politics tenen dedicada quasi exclusivament a ficar multes, convertint-los en autentics recaptadors d'imposts, desaprofitant lo que deuria de ser una autentica Policia de Barri proxima i coneixedora dels problemes reals dels veïns. Una Policia Nacional a la que el Sr. Peralta (sense duptes el pijor Delegat del Govern de tota la Democracia) utilisa com a cos de repressio obedint a criteris politics i no exclusivament de seguritat ciutadana (que s'ho pregunten a les JJGAV). I a una Guardia Civil a la que cada volta li tanquen mes quarters i li donen menys mijos (aixo si els radars per a cobrar multes que no falten). Perque de la ridicula pantomima de Policia Autonomica en la que mos han volgut callar la boca millor ni parlar.

A l'ombra d'esta situacio mos troben en el florecent negoci de les empreses de Seguritat Privades que fan el seu agost a costa de la creixent inseguritat ciutadana. Per lo que al final resulta que els ciutadans paguen dos voltes pel mateix servici. Una per mig dels nostres imposts que mantenen unes forces de seguritat cada volta mes numeroses pero a las que no deixen ser eficaces i un sistema judicial lent i gens fiable. I atra volta, quan en el nostre negoci, la nostra urbanisacio o el nostre pis contractem a una d'estes empreses privades com a unica garantia fiable de seguritat.

Propostes-solucions
No es de rebut que el Govern Autonomic i els Ajuntaments acusen al Govern Central d’algo en lo que ells tenen bona part de competencies i de responsabilitats, practicant tambe en este tema el joc del viticmisme que tan bon resultats electorals l'ha donat al PP. La falta d’efectius en els cosos de seguretat, la falta de vehiculs i d’instalacions, l’insatisfaccio dels agents, la descordinacio, el nepotisme... Son en la gran majoria dels casos responsabilitat directa de la Generalitat Valenciana.

Des de COALICIO VALENCIANA entenen que tots i cadascú d'estes qüestions tenen solucio. Una solucio que passa principalment per que els responsables politics facen les coses com Deu mana, deixant de utilisar tant als diferents cossos de seguritat com a la justicia per als seus fins partidistes i ficant-los d'una volta i per totes al servici del ciutada.

Des de COALICIO VALENCIANA creguen que se conta en els mijos necessaris per a conseguir que les nostres ciutats i pobles siguen llocs mes segurs i que l'unic que falta es la voluntat politica de fer-ho. Per lo que hui vos presente davant d'este VI CONGRES una serie de propostes para la seua aprovacio en materia de Seguritat Ciutadana:


Bandes Organisades: Al tractar-se d'un `problema relativament recent i en modus operandi totalment desconeguts (vos recomane que lliscau l'ensaig sobre la Camorra del periodiste italia Roberto Saviano i voreu el complexe i diversificat mon que les mafies han creat al voltant del crimen organisat) se necessiten mes efectius i millor formats dedicats exclusivament a la persecucio d'este tipo de delictes. Escomençant per l'unificacio de les diferents Brigades d'informacio que actualment funcionen de manera independent i totalment descordinades. Aixi mateixa i al tractar-se majoritariament de bandes integrades per extrangers, aboguen per l'immediata expulsio de tots els detinguts que se troben en situacio illegal per a que complixen les penes impostes en els seus països d'orige.

Violencia de Generi: Doten d'una volta d'autentic contingut constitucional i de les mínimes garanties processals a l'actual llei o deroguen-la per ineficaç. Cal invertir mes recursos en mijos de prevencio ( El Mimisteri d'Igualtat reconeixia el passat 29 de Març que en tota Espanya no mes existien 3.000 pulseres per a maltratadors i que d'estes asoles el 9% funcionaven!! ) i menys en anuncis que a soles servixen per a donar treball als actors amics de ZP.

Llei del Menor: No creguen que, tal i com ha propost el PP, se dega baixar l'edat penal als 12 anys. Des de COALICIO VALENCIANA aposten per deixar-la com esta pero aplicant-la be i dotant-la dels mijos necesaris, en la llinea de, entre atres, el Juge de Menors de Granada, Emilio Calatayud, que aposta clarament per “sentencies que primen l'educacio front als castic i la perduda de llibertat dels menors”. Al mateix temps que s'endurixen les penes per als delictes mes greus.
Chicotets Delictes: Es necessari que la reincidencia se contemple com una acumulacio de delictes en tota la seua quantia i per tant penes que per si mateixa no representarien molt de castic si que ho farien per l'acumulacio de les mateixes. D'esta manera deixarien d'escoltar tots els dies en els mijos de comunicacio casos de chicotets delinqüents detinguts mes de 100 voltes en un any. I aixina tambe seria posible aplicar l'inmediata expulssio dels delinqüents illegals.
Trafic de Drogues: Els ajuntaments no poden continuar desplaçant el problema d'un barri a atre sense donar-li cap solucio perque l'unic que conseguixen es escampar l'nseguritat ciutadana que ineludiblement acompanya als nucleus de venda de droga per tota la ciutat. Des de COALICO VALENCIANA consideren intolerable que s'utilise el problema de la droga com instrument politic per a degradar certs barris abans de poder especular urbanisticament en ells, tal i com se ha fet en El Cabanyal.

Policia Local: Dotar-la dels mijos necessaris per a que puga ser una autentica policia de barri. Ampliar les actuals plantilles que estan molt per de baix del ratio europeu policia/ciutada. Aumentar les seues competencies per a que per eixemple puguen actuar de paisá en l'erradicacio del trafic al menudeig de droga en els barris. Volem que siga la Generalitat Valenciana la que convoque les places per a la policia Local i no cada Ajuntament per aixina erradicar els casos de nepotisme i enchufisme que se donen actualment, sobre tot en pobles chicotets. Unificar al maxim els sous per a frenar el continuo trasllat d'efectius que dificulta l'intengracio dels policias en els ciutadans. Que desapareguen els cupos de multes que actualment tenen que cobrir els policies locals i que els esta convertint en mers recaptadors d'imposts.

Policia Foral: Es necesari crear una Policia Foral Valenciana dependent directament de la Coselleria de Justicia e Interior per a que en unes competencies especifiques complemente i ajude a les policies ya existents. Des de COALICIO VALENCIANA no volen una policia mes, que duplique competencies i gastos, la nostra proposta es la de creacio d’una autentica policia autonomica proxima i coneixedora de la problematica diaria dels nostres ciutadans que puga actuar alli a on atres no arriben.

Policia Nacional. Davant l'asfixiant politisacio a la que l'actual Delegat del Govern ha somes en els ultims anys a este cos, es necessari que el maxim responsable policial siga un Comisari de carrera i no un comisari politic, per tal de garantir que els criteris que prevaldran sempre a l'hora de prendre decisions seran els professional i no els politics, tal i com ara ocurrix.
Guardia Civil: A diferencia de vascs i catalans, mosatros no volen que la Guardia Civil se vaja dels nostres pobles, aeroports i ports. Volem que la benemerita siga una policia moderna, desmilitarisada i que se complemente en els atres cosos de seguritat per a actuar alli a on atres no apleguen.

Es en estos punts basics i en el desenroll dels mateixos es des de a on COALICIO VALENCIANA vol consolidar una Seguritat Citudana real, palpable en el dia a dia dels ciutadans que faça els nostres pobles i ciutats llocs mes segurs per a viure i conviure.

- POR UNA SANIDAD EQUITATIVA Y UNA GESTIÓN EFICAZ

Alfonso Doménech Irles

“La OMS definió la salud como el estado absoluto de bienestar físico,
mental y social y no solo en ausencia de enfermedad; estableciendo
como objetivo el alcanzar para todos los ciudadanos un grado de
salud que les permita todo ello a través de estilos de vida sanos,
llevando una vida social y económicamente productiva a través
de la prevención de la enfermedad creando servicios de
rehabilitación y de salud que además de mejorar el nivel de
de salud de la población, eliminar las desigualdades territoriales
y sociales existentes.”

INDICE:
Preámbulo
Retos de la Sanidad Valenciana
Propuestas de actuación
Objetivación de la situación real poblacional
Desarrollo de una política garantista para una atención humanizada y personalizada
Recursos humanos .Los profesionales.
Acceso a nuevas tecnologías , infraestructuras e investigación.
Financiación, sostenibilidad , gestión eficaz.
Desarrollo institucional para la prevención y la planificación de la salud.


PREÁMBULO

El fin último del sistema de salud es mejorar la salud de la población .Y los servicios de asistencia sanitaria pública tienen un papel clave, tanto en mejorar el pronóstico de los enfermos como en prevenir problemas de salud en la población consultante o colaborar en la promoción de la salud en la población general.

La sanidad, como tarea administrativa y política y su más directa consecuencia. La salud .Es uno de los principales parámetros o variables que mide el grado de desarrollo, bienestar y cohesión social.

Las cuestiones socio-sanitarias, siempre se deben abordar desde una óptica multidisciplinar, pues son muchos los factores que inciden sobre la misma, como aspectos demográficos, sociales, técnicos, económicos y del ámbito de la solidaridad.

Los sistemas sanitarios y en concreto el valenciano se enfrenta con los retos del coste sanitario, la calidad de las prestaciones y la accesibilidad de los usuarios a dichas prestaciones.

El objeto de este programa sanitario, es enunciar las necesidades, que tiene planteadas la sanidad Valenciana y formular unas propuestas de solución a los problemas .Siempre desde la reflexión y el debate .En pos de conseguir las máximas cotas de bienestar a los ciudadanos de ALICANTE, CASTELLON, VALENCIA.


RETOS DE LA SANIDAD VALENCIANA

El valor de la salud y de la sanidad, es para los valencianos un elemento de primer orden, permanente, valioso y altamente valorado en nuestra sociedad y debe tomarse como un referente de nuestra realidad política y social. El sistema sanitario valenciano debe ser competente con las necesidades de la sociedad actual.

Los retos son los siguientes:

Se debe definir de manera real el volumen de población que atiende la sanidad valenciana, y dotar de recursos para atender las necesidades de los usuarios de manera eficaz y con calidad.

Desarrollo de las políticas de prevención de salud .Divulgación y promoción de hábitos saludables.
Acceso a las nuevas tecnologías tanto diagnosticas como terapéuticas .Dotando a las estructuras sanitarias de personal cualificado para la optimización de recursos altamente tecnificados.

Apoyo y estimulo a la investigación .En los diferentes campos de actuación .Solicitar a los diferentes estamentos sociales valencianos implicados en la salud, una actitud proactiva de colaboración; dicha investigación de realizarse desde la óptica del comportamiento ético, y el respeto a la dignidad humana.

Mejoras en la gestión de los recursos .Dotando al sistema de formulas de financiación y eficacia en la administración .Estableciendo una evaluación de los parámetros que afecten a los costes y a la calidad asistencial.


PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
OBJETIVACION DE LA SITUACIÓN REAL POBLACIONAL

Hay un elemento relevante a destacar en el apartado de la evolución demográfica, la cual ha experimentado en la población de Comunitat valenciana un incremento poblacional importante debido al fenómeno de la inmigración siendo unos 700.000 usuarios más con los mismos derechos en cuanto a protección de salud.

Como viene siendo habitual, en nuestro entorno Europeo, gracias a las cotas de bienestar conseguidas en el mundo occidental .Hay un progresivo aumento de la población senil, siendo por su condición muy demandante de recursos .Esto implica cambios fundamentales en al formas de proveer los servicios y tipología de los mismos.
Por lo tanto desde nuestra administración, se debe procurar y sobretodo reclamar el Gobierno Central, las partidas presupuestarias que corresponden legítimamente, para que no se produzca una quiebra presupuestaria en nuestro sistema sanitario.


DESARROLLO DE UNA POLITICA GARANTISTA, PARA UNA ATENCIÓN HUMANIZADA Y PERSONALIZADA

Ha de ser un objetivo prioritario lograr la confianza de los usuarios, en los profesionales sanitarios .Y conseguir el compromiso que la actuación asistencial, se perciba como una actuación de calidad y humana.

Desarrollaremos los siguientes puntos:

• Una sanidad orientada a las personas, en que la atención al paciente sea ágil, dinámica, personalizada. Eliminando barreras burocráticas.
• Aplicar de manera efectiva .La ley de Autonomía del Paciente dando plena libertad de elección de profesional facultativo y Centro Sanitario por parte del Usuario.
• Facilitar a los pacientes el derecho a una segunda opinión médica, en patologías de relevante entidad nosológica, tanto para su diagnostico, como diseñar su perfil terapéutico.
• Aplicación de medidas tendentes a facilitar la posibilidad de acompañamiento familiar, sobre todo en los extremos generacionales, ancianos y niños.
• Aumento de recursos y establecimiento de un programa amplio de gestión especifica en colectivos deficitarios.
 Asistencia geriátrica
 Asistencia a los problemas de la discapacidad y salud mental.
• Actuación coordinada del Atención primaria-especializada, para el correcto seguimiento de los pacientes crónicos.
• Apuesta decidida del desarrollo de la medicina paliativa y de la terapéutica del dolor, con la finalidad de prever o aliviar el sufrimiento y dar al paciente la asistencia necesaria para protegerle o mejorar su calidad de vida.
• Mejorar la participación de los ciudadanos y pacientes a través del consentimiento informado.
• Velar constantemente, por la mejoría de los sistemas de información verbal y escrita a los ciudadanos.
• Programa para la simplificación y reducción de la demora, tanto para la consulta de especializada y listas de espera quirúrgicas. Gestión eficaz de los sistemas información y agilización de plan choque externalizado .Aumento de recursos de manera estructural o coyuntural.


RECURSOS HUMANOS –LOS PROFESIONALES

• Los recursos humanos son el elemento central y fundamental de la prestación de servicios sanitarios. Si un correcto desarrollo de los mismos, no es posible el correcto funcionamiento del sistema sanitario, los profesionales sanitarios son el principal capital del sistema sanitario.
• Los usuarios son tributarios de la profesionalidad de médicos, due,
• Farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos clínicos etc. Por lo tanto es obligación de la administración conseguir para estos profesionales retribución justa en base a su responsabilidad, motivación y reconocimiento social.
• Conseguir la estabilidad de la plantilla en cotas superiores al 95% de sus efectivos, creando una mayor vinculación del profesional con su puesto de trabajo, con sus pacientes.
• Retribución versus productividad: Desarrollar un sistema de productividad variable, con compromiso de la productividad .Aplicar el profesionalismo y promover el esquema de carrera profesional de todo el personal sanitario. Ligada al cumplimiento de objetivos asistenciales, adquisición de conocimientos, actividad de docente-investigadora y compromiso con el proyecto asistencial.”Crear un sistema de retribuciones que incentive la mayor y mejor actividad asistencial “.Actualización de emolumentos con arreglo a la responsabilidad adquirida.
• Todos los profesionales sanitarios .Deben disponer de un programa permanente de formación para renovar y actualizarse .Asegurándonos un cualificación excelente de nuestros profesionales.
• Mejorar las condiciones de formación y retributivas de los Residentes en formación.
• Potenciar la labor de enfermería, incrementando su capacidad de su resolución de problemas. Impulsar el desarrollo de las especialidades de enfermería.
• Mayor dinamismo asistencial del fisioterapeuta en el ámbito de la Atención Primaria .Establecer de manera universal .Consultas de Fisioterapia en todos los Centros de Salud.
• Conciliar la vida familiar y la profesional .Medidas a establecer.
• Reconocimiento social como pieza fundamental de un sistema sometido a grandes presiones.


EL FARMACEUTICO PIEZA CLAVE EN LA SALUD

• El farmacéutico debe desarrollar su función de provisión de medicamentos y su uso racional .Como dispensador de atención sanitaria en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
• ACCESO A NUEVAS TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURAS E INVESTIGACION.
• Estos tres capítulos requieren un gran esfuerzo presupuestario .Pero la modernización de la sanidad lo exige.
• Apuesta por las nuevas tecnologías, consiguiendo una desburocratización de los procedimientos administrativos.
• Renovar los sistemas de información, para mejorar el traspaso de información de Atención Primaria a Atención Especializada y viceversa .Estableciéndose un flujo informático entre las diferentes Áreas o Departamentos.
• Implementar el acceso del médico de Atención Primaria a pruebas RMN, TAC
• Aumento progresivo de las consultas de Telemedicina .Con fines diagnósticos y terapéuticos.
• Apostar decididamente por I+D+i.
• Cooperación con los organismos investigadores .Centro de Investigación Príncipe Felipe, Centro Superior de Investigación oftalmológica .Centro Superior de Investigación en Salud Publica.
• Finalización de los proyectos de infraestructuras tanto en primaria como en especializada.
• Auditorias y verificaciones del Plan de Mantenimiento Integral de infraestructuras. (PLAMIS).
• Mantener un programa flexible y abierto, objeto de debate y discusión, entre las diferentes administraciones para el estudio del mantenimiento, renovación o nueva creación de las infraestructuras.


GASTO FARMACEUTICO

• Este capítulo, siempre suscita grandes debates y ocasión para la polémica.
• Pero debemos tener presente las siguientes consideraciones:
• El gasto farmacéutico año tras año sufre un considerable incremento. Siendo una partida importante en el gasto presupuestario. La población en cifras absolutas ha sufrido un incremento poblacional y la población perteneciente a la tercera edad también porcentualmente ha sufrido un incremento. El aumento poblacional implica mayor volumen de usuarios, tributarios de prescripciones, y la población anciana por su idiosincrasia es muy demandante de tratamiento farmacológico. Esto es una realidad objetiva. Pero es verdad que la prescripción farmacológica hoy por hoy es la herramienta más eficaz de que dispone el facultativo; para subvertir los efectos negativos de la enfermedad y un elemento indispensable en primera instancia para aliviar el sufrimiento. Por ello se deben tomar medidas para armonizar su gestión.
- Medidas ya en funcionamiento pero que necesitan mejoras, como por ejemplo el sistema GAIA.
• Conocimiento del perfil fármaco-terapéutico del paciente por parte del facultativo.
• Garantías profesionales a los facultativos, para depurar las recetas de complacencia y la paulatina retirada de fármacos de perfil terapéutico bajo.
• Unificación de criterios terapéuticos entre la atención primaria y la atención especializada.
• Normalización para el correcto uso de las recetas, adscritos a una tarjeta sanitaria individualizada.
• Campañas de información farmacéutica populares, para el correcto uso de los fármacos.
• Colaboración con los Colegios Oficiales Farmacéuticos. De Alicante, Castellón, Valencia; para la mejor gestión de políticas tendentes a una racionalización del consumo y dispensación del medicamento.
• La industria farmacéutica juega un papel fundamental en el desarrollo de la actividad sanitaria, financiación, formación e investigación. Sin su contribución muchos proyectos tendentes a la mejora de la salud; no serian viables .Por ello, por ser parte interesada en la gestión de la salud se le debe instar:
• A la cooperación y corresponsabilidad en la gestión del gasto farmacéutico de las especialidades consolidadas y las de nueva generación, fruto de la investigación.
• Pactos renovables en la aplicación de los precios de referencia en las prescripciones.
• Pactos, desde la administración –industria farmacéutica de campañas divulgativas, del correcto uso racional del medicamento, en los diferentes medios de comunicación.


FINANCIACION, SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN EFICAZ

La financiación del sistema es un asunto capital; de su gestión eficaz depende la continuidad de un bien imprescindible, como es el acceso a la salud por parte de la población.

Nuestros ciudadanos son cada vez más exigentes. Están mejor informados, disponen de nuevas tecnologías. El mayor nivel socioeconómico, quiere por parte de los ciudadanos mayores expectativas de calidad en todos los ámbitos de la vida, incluido los sanitarios. Estas demandas justificadas, llevan parejas un mayor coste presupuestario para su ejecución.

Por eso se debe establecer con rigor una cuestión de método. Plasmar la diferencia entre servicio y gestión .Servicio es aquello que se ofrece al receptor final, mientras que la gestión es la forma en la que se organiza la ejecución de ese servicio .La discusión no debe centrarse en la conveniencia de servicio público sí o no, aspecto que nadie discute; pero si debe ser objeto de análisis y debate si la gestión es eficaz y plausible o no.

Factores a tener en cuenta:
• Se debe reclamar con todo rigor al Gobierno Central, los recursos económicos que nos corresponden legítimamente por volumen asistencial.
• Arbitrar formulas que gestionen, los valiosísimos recursos con eficacia:
 Integración en el mismo organigrama la asistencia primaria y la especializada con grandes cuotas de autogestión, para adecuar prioridades en una población determinada que formen una unidad asistencial.
 Financiación capitativa (que está utilizando la actual administración).Es un intento (realidad) interesante de abordar este importante problema.
• Dispensación de la factura informativa:
 Documento que plasma negro sobre blanco la realidad del coste del acto asistencial del paciente; como elemento de concienciación al ciudadano que el bienestar tiene un coste económico.


DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION Y LA PLANIFICACION DE LA SALUD

Las políticas de prevención son necesarias para conseguir cotas cada vez más excelentes de calidad.
• Prevención de problemas de salud colectiva.
• Prevención de estilos de vida saludable con intervención sobre
• Tabaquismo
• Drogas ilícitas
• Bebidas alcohólicas
• Ejercicio físico
• Enfermedades transmisibles
• Detección y tratamiento precoz de enfermedades oncológicos:
 Cáncer de Mama
 Cáncer de cérvix
 Cáncer de piel
 Cáncer colo-rectal
• Prevención de enfermedades cardiovasculares.

Salud Mental:

Gran olvidada de los políticos sanitarios siendo un verdadero drama para la sociedad, para la familia y para el propio enfermo.

Nuestra Comunidad fue pionera en crear en Europa, la primera institución donde se albergaban y se cuidaban a los enfermos mentales de la insuperable gesta del padre Jofré. Seria digno recoger el testigo de su obra. Es de justicia no dar más la espalda a los enfermos mentales y a sus sufridas familias.

Se debe con imperiosa urgencia revitalizar el Plan de Salud Mental.

Este programa nace con la reacción de servir a la ciudadanía, dando una mayor eficacia a los recursos, humanos, tecnológicos a las infraestructuras .El espíritu que impregna el programa, es dar mayores cuotas de bienestar a los valencianos.

- SITUACIO POLITICA DEL VALENCIANISME EN CASTELLÓ

Jose Vicente Guinot Aledo

Bon dia a tots.

Quan l’amic Manolo Latorre me va cridar per a fer una chicoteta exposicio de la situacio política en la provincia de Castello en este congres de Coalicio Valenciana, vaig tindre una serie de sentiments encontrats.

Per una part, una alegria, perque, a pesar de que estic apartat de la política des de les pasades eleccions autonomiques, per una serie de qüestions que ara no venen al cas, el cuquet eixe del que se sent valencià i valencianiste sempre està ahí, en ganes de fer coses, aixina que, encara que me va costar decidir-me, finalment li vaig dir que sí, que si podia estaria aci.

Per atra part, un sentiment de tristea, perque, a fi de conters, si la cosa estiguera mijanament be per a mosatros, hui, aci, tidria que estar algun concejal dels que el valencianisme deuria tindre repartits per la provincia de Castello, i no deuria fer falta cridar a Jose Guinot per a parlar de la situacio política en la provincia.

Pero be, anem per parts:

En primer lloc parlarem del PP. Es el partit que domina completament la política en Castello, no nomes a nivell provincial, sino tambe a nivell local. La gran majoria de les grans poblacions de la provincia estan governades pel PP, i la gran majoria tambe en majoria absoluta.

Es una situacio pareguda a la que tenim en tot el Regne, encara que posiblement algo mes acentuà degut a eixe control que eixercis Carlos Fabra.

Podriem parlar de moltes coses sobre el PP. Podriem parlar sobre les imputacions de Fabra, lo mateix que podem parlar de Camps i de molts atres, pero per a fer un análisis profitosde la situacio, considere que es millor fixar-se en lo que els contraris estan fent be.

I estan fent be moltes coses (si lo que vols es ser el partit que mane, siga com siga i a costa de lo que siga, clar).

Lo primer que fan be es que tenen un lider clar, tant a nivell nacional, com a nivell provincial, i que son un cos unic i, lo que es mes important, son un cos unit. Aixo fa que quan se arriben els moments roïns, per eixemple el cas Fabra, que tants anys porta en els jujats o ara el cas dels trages de Camps, la orden siga molt clara, tots a tancar files i avant.

Ademes, durant els ultims anys, el PP ha sabut centrar els seus discursos en els temes claus que l’interesen a la gran majoria de la gent; els temes economics, socials... i han sabut tambe combinar-los, en moments puntuals, en temes que ells i, per mal que mos sapia, la majoria de la poblacio, consideren de menor importancia, com eixos homenages a la Senyera que fan o tots els recursos que s’atrevixen a presentar en contra de que s’accepte el titul de filología catalana per a donar classes de valencià, quan son ells mateixos els que ho han oficialisat en la creacio de eixa asquerosa AVL.

Totes estes coses, combinades en una gran facilitat per a publicitar tot lo que fan, els dona unes eleccions darrere d’atres la majoria absoluta, que a fi de conters es lo que busquen, perque aixina es més facil viure del cuento i colocar a uns quants vividors de la política més.

El PSPV, per la seua part, es tot lo contrari. No troben un lider carismatic de cap de les maneres i la seua política, totalment allunyà de les necessitats i dels sentiments de l’electorat fan que una vegà darrere d’un atra acaben fracasant en les eleccions.

Normal, es imposible que guanyes unes eleccions en valencia quan te lleves una part dels posibles vots defenent qualsevol activitat que tinga que vore en catalanistes, defensa de l’unitat de la llengua i totes eixes histories.

Pero ademes, el PSPV se lleva una part important dels vots en la postura que adopta de sempre defender lo que diu Madrit, i per tant en que sempre va en contra dels interessos dels valencians. I aixo el PP ho aprofita en temes tan evidents com la defensa del trasvas de l’aigua, per eixemple.

Per aixo, la situacio del PSOE en la provincia de Castello es la de estar en l’oposicio, en minoria, en la majoria dels ajuntaments importants, excepte alguna honrosa excepcio.

Sobre els demes partits, hi ha poc que dir. Tant EU, com el BLOC, no son més que partidets residuals, que tenen una representacio molt llimità en numero de concejals.

Al final, se llimiten a participar en els plenos municipals i a apareixer en prensa, aixo sí, perque qualsevol articul o activitat que tinga que vore en estos partidets o les seues associacions satelits, solen ser “molt interessants” per a la prensa de Castello.

¿Eixemples?. Hi ha molts, i els coneixeu tots. Correllengües, aplecs...

... i lo millor de tot es que al final, totes estes activitats, totes estes actuacions en les que se despilfarren els diners publics, nomes servixen per a donar-li un grapadet més de vots al PSPV, i no a EU o al BLOC que, unes eleccions darrere d’atres, van perdent representacio.

I per fi arribem a lo que mos interessa. Coalicio Valenciana o el moviment valencianiste en general.

Si he parlat de “partidets” referint-me al EU o al BLOC, que vaig a dir de CV...

CV té nomes un concejal en la provincia de Castello, i està en Burriana. El saldo no es molt positiu, ¿no?. Aixo si, per lo menos podem dir que el concejal de la poblacio més gran (i en diferencia) a on CV té representacio el varem traure mosatros, i possiblement haguerem tret el segon concejal de no ser perque en les eleccions locals Burriana se va presentar tambe UV que, encara que va quedar molt llunt de traure representacio, mos va llevar eixos vots que mos feen falta.

Hui, que estem aci, tancats, parlant entre mosatros per a vore com estan les coses i quin es el cami pel que volem anar, es una bona oportunitat per a ser critics en mosatros mateixa. Molt critics.

Perque es evident que algunes coses les hem fet be, pero tambe es evident que hem fet moltes coses molt malament.

I no parle nomes de ara, i de CV, sino des de fa molt de temps i del moviment valencianiste en general.

I, com de pegar-mos palmadetes en l’esquena i de di-mos lo bonicos que som sempre estem a temps, vaig a referir-me nomes a totes eixes coses que hem fet malament.

En primer lloc, des del punt de vista social, hem deixat que el PP, en atra de les seues bones actuacions (per als seus interesos, clar), ha conseguit desmontar el nostre moviment. El PP ha conseguit, en un treball de anys, que la provincia de Castello siga “anti” tot lo que vinga de Valencia. Parle en general, clar, perque hi ha excepcions. I d’esta manera han conseguit que la nostra gent es trobe molt a soles en els seus pobles.

Ademes, han conseguit que l’associacio més important del valencianisme en Castello, la Cardona Vives, acabe per ser una associacio que edita una revista i que fa una serie de actuacions, com conferencies, excursions, etc. etc...

...pero totes eixes activitats nomes arriben als seus socis. I aixo no aprofita per a res, perque les actuacions se tenen que fer en el carrer, que es a on se toca la conciencia de la gent. El carrer es a on estan les persones que volem que canvien de forma de pensar, el carrer es a on està la gent a la que hi ha que explicar-li que el PP i el PSOE els estan enganyant.

Antigament se deia que “Roma no paga a traidores”. Roma pot ser que no, pero el PP sí. Per aixo hui la Cardona Vives es una associacio que té un president, Gonzalo Romero, que es concejal pel PP en l’ajuntament de Castello, i que recibix unes subvencionetes tots els anys. I a canvi d’aixo, està dormint, i no lluita.

Desgraciadament aço no es nou, perque no crec que faja falta que vos recorde casos similars que tenim aci, tant de persones com d’associacions... ¿no?

Enrique Esteve i el seu Lo Rat Penat..., la RACV i els seus academics que tambe ho son de l’AVL..., Jose Maria Chiquillo..., Giner... tots “grans valencians”... tots “grans valencians” pero nomes de boquilla, perque despres, mentres tinguen el bolsillo ple, lo demes els importa... pero menos.

Pero no parlem més d’esta gent i centre-mos en lo que mos importa. La nostra situacio actual. I els erros que varem cometre per a arribar hasda aci.

Un atre erro del moviment valencianiste va ser creure que teniem un partit important que mos representava. Aixina que, despres d’aquell “pacto del pollo” de UV, arribaren unes eleccions en les que se situaren en llocs importants a persones que eren de tot menos valencianistes, i aixina anaren. Desastre total. I tots eixos que abans estaven dins de UV van desapareixer. Normal, qui s’arrima per a vore lo que pot traure, si veu que no pot traure res, desapareix.

I els que quedaren, que eren els que realment eren valencianistes, no estaven preparats per a fer-se carrec de eixe partit, perque en el seu moment no se’ls havia donat la responsabilitat i la representativitat que els corresponia.

El problema fonamental es que no hem depres la lliço. En les ultimes eleccions CV va voler fer una campanya a l’estil dels partits grans. En menos diners, pero a l’estil dels partits grans.

En lloc de ser conscients de que lo que hem de fer es anar escampant-mos poquet a poquet, com si fora una taca d’oli, volem que arriben unes eleccions i traure 100 concejals, i aixo no pot ser, perque no tenim una base social suficient com per a conseguir eixos resultats.

Aixina que tornem a caure en el mateix erro. I tornem a dur-mos un atre gran disgust. Molts, i molts d’eixos estem aci, ademes del disgust perguerem moltes hores de son, treballarem moltes hores i mos costà alguns diners.

Cada u va aportar lo que va poder. Alguns, com es el cas de Juan, a lo millor una miqueta massa i tot, i les eleccions li costaren ademes de les hores de son, i de les hores de treball, una enorme cantitat de diners.

Per tant, crec que es hora de que mos donem conter d’una vegà per totes de que realment som poquets, i damunt estem dividits i mal avinguts.

I en la meua opinio es hora de que tots fem un esforç, per a ser capaços d’assentar-mos en una taula i parlar, i reconeixer que som un moviment chicotet, pero que podem convertir-lo en un moviment gran sempre i quant anem poquet a poquet, sense preses pero fent les coses be, aportant lo que se puga pero sense personalismes i, sobretot, tornant a guanyar el carrer per a crear tot eixe moviment social que servixca de base per a un partit politic fort i valencianiste.

Estic convençut de que les proximes eleccions no son les nostres. Hem de treballar pensant en que anem a conseguir uns resultats humildes, pero pensant en que, a les proximes, la cosa anirà molt millor.

Segurament hi ha coses en les que estic equivocat, pero espere per lo menos haver aportat alguna idea positiva.

Gracies per donar-me la possibilitat d’eixir aci a expresar les meues opinions, i gracies a tots per estar aci i mantindre viva la flama del valencianisme.

VIXCA VALENCIA!

- AGRICULTURA-PESCA-GANADERÍA

Benjamín Lafarga Vázquez.

Estimados amigos, la agricultura muere, y no es que yo sea pesimista pero los datos son testarudos, si nadie le pone remedio la agricultura en España desaparecerá.

El número de anegadas, que se han dejado de trabajar no se cuenta por miles sino por millones exactamente 2,5 millones de hanegadas se han dejado de trbajar en estos últimos años (cerca de 250.000 hectáreas) y sigue todos los años descendiendo no solo en nuestro Reino sino en toda España.

Desde que tenemos constancia histórica la agricultura ha pasado mejores y peores épocas, de carestía, de sequía de precios de plagas pero existía un interés de los estados por mejorar el sistema agrícola, mejorando regadíos, invirtiendo dinero en infraestructuras e investigación. Todo ello llevo a que miles de familias pudieran vivir de este sector económico.

Este motor económico y en concreto la agricultura Valenciana que ha permitido a España obtener recursos económicos suficientes para financiar otros sectores económicos y al estado en general. ¿De que vivió España después de la Guerra Civil? Sin duda de la exportación de naranjas y verduras de la huerta valenciana, como ustedes saben muy bien.

La agricultura ha permitido a miles de familias Valencianas facilitar alimentos sanidad y educación a sus hijos, y lo que es lo más importante les ha perdido dejar sistema de vida a sus hijos que les permitirá vivir honradamente transmitiendo una serie de valores como el trabajo la honradez.

Pero desde hace algún tiempo da la sensación y no con cierto desasosiego, que algún grupo de presión decidió que este sistema ya no servia como motor económico.

Las mentes pensantes, decidieron que la agricultura pasaba de ser un sector estratégico a ser un sector que molesta y del que se puede prescindir. Un sector que produce alimentos baratos y se conforma con subsistir, sin derecho a un futuro mejor.

Así las cosas en los años 1960 y ss. se crea en la C.E.E. la P.A.C (Política Agraria Común ) o más conocida últimamente como la EMPAC (sistema para emPobrecer al Agricultor Constantemente) ya que lo único que ha hecho la P.A.C ha sido empeorar la situación de los agricultores en la última mitad del siglo pasado y lo que llevamos de este.

En los últimos años se observa una serie de ataques directos desde distintos sectores al sistema productivo agrario, ataques en ocasiones tan virulentos como son las subvenciones para arrancar árboles frutales o cepas de vino, obligar al barbecho o dejar de subvencionar ciertas cosechas. Lo que ha supuesto el abandono de miles de hanegadas y el emigración de los pueblos a las grandes ciudades con el consiguiente deterioro sociológico.

En otras ocasiones estos ataques se traducen en la implantación de productos agrícolas fuera de las fronteras de la U.E y posterior compra de dichos productos con mejores condiciones arancelarias. (como el acuerdo al que ha llegado la U.E. en 2009 con Marruecos que supondrá un desastre para la agricultura nacional)

Esta política de la U.E. y esta NO política agraria del Gobierno central y del Gobierno de la Generalitat Valenciana a llevado al sector agrícola Valenciano a la crisis más importante de TODA su historia. Y repito de TODA SU HISTORIA.

Todas las organizaciones agrarias durante los años 2008-2009 han estado organizando manifestaciones en todas las provincias de España para dar a conocer sus problemas y la grave crisis que nos amenaza manifestaciones que desembocaron en una gran manifestación el 21 de noviembre de 2009 en Madrid y posterior concentración de dirigentes agrarios en Bruselas.

Pero el resultado a sido nulo, todo sigue igual. El gobierno hace oídos sordos, al igual que Bruselas.

Los problemas del campo son muchos y muy variados, y todos los conocemos.

No nos podemos conformarnos con un pequeño descuentos de unos céntimos en el gas –oil o en descuentos de la contribución que se conceden o no según la política agraria de ese año y que poca o ninguna repercusión tiene en la cuenta de resultados anual.

ALGUNOS DATOS (nos hacen temblar)

Según el Gobierno entre los años 2003 al 2008 la renta agraria descendio un 26% y en el 2009 ha descendido un 5.5% mientras que los costes de producción se han incrementado en un 33% y los precios a los consumidores ha subido más de un 5%.

Los agricultores en el años 2009 han dejado de ingresar 4.550 millones € respecto de año 2008. y las empresas relacionadas con la agricultura estiman sus perdidas en unos 3.400 millones de €

Otros ejemplos como el
Precio de la cebolla en origen 0.06€ precio en el mercado 1.04€ dif +1733%
Zanahoria precio en el campo 0.08 0.97€ dif +1213%
Patata 0.08 0.60€ dif +1200%
Naranjas dif + 630%
Tomates + 1026%
Melones + 1400%
Sandias + 1717%

Por otro lado tenemos que:

Los precios de los productos agrícolas en origen han descendido, en el caso de
Los Limones 62%
La Leche 27%
El Aceite Girasol 49%
Los melocotones 38%
Las Patatas 48%

Y por lo contrario La cesta de la compra se incrementa en un 5.5% ( L.P. 14-1-08)

¿Cómo se explican ustedes esto? La conclusión es clara el agricultor vende por de bajo de precio de producción y el consumidor compra los productos agrarios cada día más y más caros, incrementándose los precios en los comercios por encima del IPC hasta una media del 500% sobre el precio en el campo.

Por otro lado La FAO (org. Naciones unidas para la agricultura y alimentación) advierte de que en noviembre de 2009 se ha producido un aumento de los alimentos por cuarto mes consecutivo a pesar de que los precios en el campo han bajado.

¿Quién se queda el dinero?

Otros datos que nos pueden hacer reflexionar son los siguientes

La venta de maquinaria agrícola ha caído un 37%
Los fertilizantes 50%
Abonos potásicos 70%
Abonos fosfatos 60%

El nº de afiliados el régimen agrario en 2005 1.000.000
2009 740.000
Es decir ha descendido en 260.000 mil afiliados en un solo año.

El paro agrícola a octubre de 2009 asciende a 107.277 la cifra más elevada en la historia en relación al numero de afiliados al régimen agrario

Y lo que aún es más grave:

La cuota Española del mercado hortofrutícola en la C.E se ha reducido del 22.79% en 2003 al 20.84% en 2004 y sigue reduciéndose. Por el contrario Marruecos ha pasado de 191.000 Toneladas en 2004 a 301.000 en 2007 es decir un incremento del 300% y el proceso continua con los nuevos acuerdos firmados por la U.E. en el año 2009 con Marruecos y que va a suponer una pérdida del 10% en renta y empleos y descenso de la cuota Española en la U.E.

¿Y que hace mientras el Gobierno Español y la Generalitat Valenciana?

El gobierno Alemán tiene previsto invertir en el periodo 2010-11 750 millones de euros en el sector agrario.
Francia1650 millones de Euros y el Gobierno Español no tiene un plan no ha previsto ninguna inversión E igual la Generalitat Valenciana.


REFLEXIONES –NOTICIAS

Una de las consecuencias de la crisis agrícola el freno en seco de los plantes para modernizar regadíos. Pues no hay Ni agua, ni dinero, ni ayudas y los precios de los productos agrarios cada día son mas bajos. Es decir nada de lo que necesitan los agricultores para salir de la crisis y sobrevivir,

Los Estados deben de comprender que la lucha por el cambio climático se empieza por disponer del mayor número de hectáreas de arbolado y no subvencionar que se arranquen frutales y cepas.

Los cítricos absorben al año 2.4 millones de toneladas de CO2 que a 20€ por tonelada de CO2 son 48 millones de euros que los agricultores no reciben. Los incendios se reducirían notablemente si las explotaciones agrarias no estuvieran siendo abandonadas.

Y Lo que nos espera en un futuro próximo no es mejor, lo que nos espera son precios agrícolas en el campo más baratos, y agua mas y más cara cada día (LP: 11-3-10) Un recorte de las agudas a los cítricos de un 72% ((según datos ofrecidos en la prensa (L:P:13-2-10))) y un recorte por parte de la UE a partir del 2013 de las subvenciones al arroz de hasta un 91% , has escuchado bien un 91% entre otras medidas.

Al final se abandonara el campo y este se vengara con una falta de alimentos y encarecimiento brutal de estos que llevara al hambre a una inmensa mayoría de la población. Como asi pronostican muchos expertos en este sector como el Sr. Pimentel ex Ministro de agricultura y el secretario de la UPAG entre otros.


PROBLEMAS DE LOS AGRICULTORES (son de todos ustedes conocidos y nombraremos unos cuantos)

1 Los precios de los productos agrícolas que se pagan por debajo del coste.

2 Exceso de mini explotaciones, - minifundismo.

3 Nos encontramos con un sector muy individualizado y disperso, a pesar de las cooperativas.

4 Los acuerdos de la U.E. con 3º países

5 Los robos en los campos

6 Los oligopolios, ya que siete empresas comercializan el 70% de la producción agraria. Y en algunos sectores agrícolas como el arrocero, alcanza una cifra mayor.

7 La falta de investigación

8 La falta de promoción de productos biológicos.

9 La falta de coordinación con la industria alimentaria.

10 La falta de políticas agrarias por parte del Gobierno central y Autonómico

11 La falta de incorporación de jóvenes en el campo

12 La falta de unión de los agricultores, falta de un liderazgo con las ideas claras (aunque en este caso en Coalicio Valenciana tenemos un grupo de trabajo muy preparado a disposición de todos)

13 El incremento de los costes de producción en un 33 % en los últimos años.

14 La fijación unilateral por parte de las grandes cadenas de distribución de los precios agrícolas

15 La falta de reestructuraron agraria, la necesidad de facilitar información imprescindible a los agricultores, como por ejemplo el consumo medio de cada producto tanto a nivel nacional como internacional, falta de información como puede ser las hanegadas plantadas de cada producto. Información de los productos excedentes y deficitarios.

16 Falta de modernización de las políticas agrarias.

Y otros muchos problemas más que todos ustedes conocen.


SOLUCIONES

La primera y más importante, es que todos tenemos que tener claro que nadie va a venir a solucionar nuestros problemas, al igual que nadie va a tu campo y te lo trabaja, te recoge la cosecha y te lleva el dinero a tu casa, tampoco nadie va a luchar por tus intereses, TENEMOS QUE SER NOSOTROS, LOS AGRICULTORES. Los que luchemos por nuestro sistema de vida, por nuestra economía, por nuestra familia.

Igual que los banqueros perdonan las deudas a los partidos políticos y sitúan a gente de su confianza en los gobiernos.( y después se reparten cientos de millones de euros en pensiones, primas sueldos etc) Los agricultores debemos situarnos en los ayuntamientos, en los gobiernos autónomos y en el gobierno central. Nadie va a salvar nuestra cosecha y nadie va a defender nuestros intereses.

Los agricultores que representamos a un importante sector de la población con derecho a voto podemos tener nuestra fuerza, pero para ello tenemos que ser nosotros los que realicemos una revolución agraria pacifica no solo en el campo sino en los ayuntamientos y en la Generalitat Valenciana, sino también en el Gobierno Central.( No va a venir Zapatero ni la ministra de agricultura, ni Camps a luchar por nuestra economía.

Tenemos que llegar al poder con la fuerza de nuestro votos y nuestra razón, para poder cambiar estas políticas que no hacen más que perjudicar el sector agrario con precios más bajos a los productores y precios mas altos a los consumidores.

Otras soluciones, pero siempre complementarias.

1 Exigir un precio mínimo de referencia para todos los productos agrarios. Igual que la luz, agua, gas, gasolina, bancos, Notarios, Farmacias, Sueldos, pensiones, Tasas, Autopistas, Tabaco, trasporte público y un largo etc. Tienen precios minimos tasados y clientes fijos por necesidad.

Es necesario empezar a habar del P.A.G Precio Agrario Garantizado, para todos los productos agrarios y como política a largo plazo.
¿No se garantiza a todos un incremento en su salario, en su pensión conforme al IPC? ¿No se garantiza a los políticos una pensión con una única legislatura?. ¿No es la agricultura un elemento esencial para la población?

2 Es necesario un Cambio de 180 grados en las políticas agrícolas de la U.E de la P.A.C, y de la política Nacional. No se trata de firmar acuerdos con Egipto, Marruecos y otros sino de defender los puestos de trabajo y el sector agrícola europeo.

3 Creación de Órganos de intermediación y comercialización de productos agrarios que controlen que no se compren o vendan productos por debajo del precio mínimo establecido. Los Estados deben de comprender que la diferencia del precio de los productos agrícolas desde el campo al consumidor no se pueden incrementar una media del 500% lo que perjudica al productor y al consumidor y solo beneficia a una minoría de especuladores.

4 Creación de legislación que prohíba la comercialización de productos bajo sistemas de explotación de los trabajadores, sueldos ridículos, sin seguridad Social, sin seguridad laboral, sin seguridad en los métodos de trabajo, sin control sanitario sin control de plagas y pesticidas. Etc. No se trata de prohibir el libre comercio sino de impedir la explotación y defender los intereses nacionales y la consideración de los productos agrarios como de 1ª necesidad y sector estratégico.

No se trata de limitar el libre comercio, sino de garantizar un mínimo de subsistencia a un sector estratégico y de 1ª necesidad, evitando la explotación de los países más pobres, subdesarrollados. Y de esta nabera a partir del P.A.G , se puede marcar un precio conforme a las leyes de la oferta y la demanda.

5 Es necesaria una Mayor organización del sector agrícola, facilitada y coordinada por las Administraciones públicas, como por ejemplo informar de las hanegadas plantadas de cada cosecha, previsión de cosecha y posible excedentes, indicando productos que puedan ser deficitarios y coordinar la producción agrícola. Por ejemplo está tasada la creación de bancos, cias eléctricas, cias de aguas, de gas etc. de igual manera la administración debe de informar y coordinar la producción de los diferentes productos.

6 Menor fiscalidad al tratarse de productos de 1ª necesidad, en toda la cadena productiva y comercial.

7 Obligación de realizar todas las compras por medio de un contrato, y que las empresas comercializadoras ofrezcan garantías de pago.

8 Potenciar la interrelación entre el sector agrícola, comercial e industrial.

9 Control de productos extranjeros, control de las importaciones.

10 La creación de bancos de tierra.

11 Mejora en la investigación sobre productos agrícolas y todo lo que les atañe.

12 Un plan de financiación agraria

13 Apoyo a las energías renovables que tengan una base agrícola, como el bio-diesel, Metanol, etanol, productos energéticos de origen vegetal.

14 Puesta en marcha de un plan de coordinación y concentración de la oferta agraria,

15 Creación de un observatorio que publique todos los días los precios en el campo y en las cadenas de distribución e indicar cual sería el precio justo al consumidor, para el distribuidor y para el agricultor.

16 Fijar márgenes máximos de comercialización a los alimentos y productos de1ª necesidad.

17 Fomento del consumo de productos agrarios.

18 Consideración del sector agrícola como sector estratégico con todo lo que ello supone.

¿Qué pasaría si desapareciera la agricultura, la ganadería, la pesca por falta de rentabilidad?

¿Qué pasa si nuestra alimentación dependiera de 3º países como pasa en la actualidad con el petróleo?

¿Qué pasaría si entráramos en conflicto bélico?

Si ahora que somos un país productor y aún así los años de mala cosecha los precios suben, que pasaría si no fuéramos productores y algún producto escaseara como algunos expertos como el Sr. Pimentel ex ministro del Gobierno y como el Sr. Juan Ignacio de Antonio Senovilla, Secretario de Agricultura de UPA (unión de pequeños agricultores) vaticinan que con el paso del tiempo y el abandono de la agricultura.

Pero todas estas soluciones y otras muchas solo las podremos aplicar si Coalición Valenciana llega al poder, porque Coalición Valenciana cree en el pueblo Valenciano porque Coalición Valenciana está comprometida con el agricultor con sus problemas con sus familias con su forma de vida por ello es necesario que seamos nosotros los agricultores los que lleguemos a los Ayuntamientos, a las Diputaciones y a los Gobiernos Autonómicos y Nacional y desde estos apliquemos las políticas necesarias para el bien estar y el futuro de la sociedad Valenciana.

- BIODIVERSITAT, CANVI CLIMATIC I MIGAMBIENT

Nelo Font

Vaig primer a expondre algunes de les raons pera que en nostre Antic Reyne, en nostra Comunitat, tingam el privilegi de disfrutar de una extraordinaria potencialitat i realitat floristica.

La Comunitat Valenciana, El Reyne, te una superficie de 2.325,874 hectarees, lo que representa el 4'62 % de tota Espanya. De eixa superficie, vora al 50% (gracies a Deu), un 1,200.000 hectarees son terrenys naturals (no agricoles, ni industrials ni urbans)

Pera l'us agrari, ocupem casi el 40% (953,324 hectarees (lo que ya mos pot donar una bona idea de la extraordinaria importancia de esta activitat en nostre poble). En regadiu, preominen els citrics, tarongeral en sa majoria i oliveral, vinyes, garroferal i armelar en secá.....

La majoria dels elements que componen nostra flora actual i, sobre tot els endemismes, es varen conformar en el terciari, a traves de ponts que entonces n'hi havien en les cadenes montanyoses actuals i des de l' Africa, en un moment en que el Mediterraneu estava en una cota molt mes baixa que la actual...

Despres, les glaciacions favoriren l' introduccio i adaptacio de plantes de ambients mes frets i humits (abans en territoris siberians) mentres en els periods interglacials es quan s'acostaren les plantes del Africa o iber-.magrevines.

La potencia de la evolucio en nostra Comunitat i el extraordinari reservori genetic de nostra flora te tambe unes raons per la conformacio de nostre territori....i, sobre tot de la seua gran variacio en altures.

Tenim altituts que van des dels 0 metres de la costa als 1839 del Cerro Calderon de Ademus, i l'escasea de corrents fluvials que's reduïxen al Turia i Xuquer i al betic Segura, y als chicotets Mijares, Palancia, Serpis i Vinalopo.

En quant a la terra, es tracta en sa majoria de terrenys calcareus, excepte unes poques afloracions de rodens i alguns volcanics com Columbretes i Cofrents.

Molts microclimes, justament per eixes variacions d'altitut (solanes mesomediterranees-altes- en <4º>19), juntament a la disposició hidrica que fa que el puesto siga semiarit, sec o subhumit.... bo, o encharcat com les marchals.

La diferencia en el rest de les regions espanyoles, está sobre tot en un efecte Föhn de grans dimensions que's produix en les montanyes que mos separen de la meseta castellana i de Aragó, que fa que el aire que, encara que haja entrat per el nort i ser fret o per el Atlantic carregat de humitat ,la perga i es recalente , sent pera mosatros el ponent sec i abrasador........

Totes estes condicions (montanyes, rius, pluja), fa que Espanya siga la primera de Europa en albergar endemismes (sense contar Canaries que te un fum) vora als 600, dels que vora a 100 son de nostra Comunitat.....

Vos estareu preguntant que collons mos está diguent éste en una ponencia de un Congres de un partit politic.....

Primer perque mos interessen totes les coses de nostre Reyne i, que si no ho fem mosatros, els valencians, els politics, nostres vehins ya se han fet no a soles en nostra llengua, en nostra Administracio,en nostra Educacio, en nostres classics....sino també en nostres plantes, en nostres endemismes i nostres espais naturals......

Ya, des de quan vaig estudir botánica en la Facultat de Biologiques, tinc la enciclopedia “Historia Natural dels Païssos catalans” en la que , entre atres coses pijors, mos furten a Cavanilles, plantetes endémiques del faro de Cullera i s'apoderen hasda de la vegetacio i el “medi” de les rodalies de la meua caseta prop de la Calderona.

I, sobre tot, perque n'hi ha molta faena que fer en este aspecte, lligat a la agricultura, principal font d'ingressos dels valencians, favorint els estudis en este camp i ficant en marcha o aumentant les accions pertinents.

Les estrategies de conservacio poden ser generals (quan favorixen a varies o a totes les especies amenaçaes, interessants per les seues aplicacions, agrícoles) com son els bancs de llavors, les microreserves, programes autonomics de conservacio...)

I particulars (Una o molt poques especies) com son els plans de recuperacio, reintroduccio i estudis introespecifics.

També podem favorir, des del nostre partit cinq grups d'activitats que se consideren efectives: Cientifiques, técniques, juridiques o normatives i formatives-divulgatives.

En quant a les formatives, portant la consciencia de la Conservacio del Mig (no medi), canviant eixos conceptes abstracts i generics com “Biodiversitat” “Canvi climatic” “Migambient”... etc. per atres mes proxims e inteligibles pera els ciutadans com pot ser l'utilitat de les plantes (plantes medicinals, perfums, farmacopea, posibilitat de traure un rendiment agrícola en les aromatiques....). Divulgar la seua historia, el seu us per els pobles antics, singularitat i orgull de tindrer un endemisme valenciá com a propit.....

I, per un atre costat, impulsar una ret de microreserves o sistemes globals i ampliar i favorir els estudis des de l'Universitat, El Jardi Botanic i el Institut Valenciá d'Investigacions Agraries (a ser posible en llengua valenciana, no en el catalá actual.

Molt que estudiar i molt que fer aprofitant eixa parafernalia i moda mondial que se ha montat sobre la biodiversitat i el canvi climatic, que no té perqué ser exclussiva de la esquerra i del pancatalanisme......