VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

miércoles, 12 de mayo de 2010

- LES DIFERENTS DIMENSIONS DE LA PARTICIPACIO POLITICA JOVENIL


A.- LA PARTICIPACIO EN EL MON DE LA POLITICA:

a.- La participacio en el orguens del partit Coalicio Valenciana.

1.- l´epoca fundacional de Coalicio Valenciana.

Desde que el partit naixquè en l´any 2004 en el si de la Fundacio Nou Valencianisme, el nostre President i Fundador, Juan García Sentandreu, sempre ha mantingut el criteri de que el partit era l´hereter del vell valencianisme que allumenà el moviment social de finals del anys 70 en els que naixquè el Grup d´Accio Valencianista i la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia.

La gent jove i ya no tan jove que participà en aquella época convulsa en el que el valencianisme va tiendre una missio decisiva en la defensa de les institucions i simbols historics del Regne de Valencia es perfectament coneixedora de que molts es quedaren en el cami o per l´edat, o per la desilusio de vore que de tot aquell esforç que cristalisà en la fundació d´Unio Valenciana i que obtinguè una presencia decisiva en el Govern de la Geneneralitat, hui no queda mes que la voluntat i determinmacio d´uns quants palleter que baix les sigles de Coalicio Valenciana i del Grup d´Accio Valencianista mantenen alçà la bandera de l´esperança.

En la conciencia de que Coalicio Valenciana es, com diu el nostre president, l´eslabo historic de la caena valencianista hem de respondre a dita responsabilitat en la determinacio, valor i patriotisme que mos exigix la situacio que mos ha tocat viure.

2.- La Fundacio de les Joventuts de Coalicio Valenciana.

La creacio i naiximent de les Joventuts de Coalicio Valenciana supon, en si mateisa, la voluntat de reinicializar la tasca de estructuracio del partit desde la perspectiva de dotar d ela máxima presencia juvenil als actuals carrecs de nostra organisacio política.

El president, que tinguè en son dia, un paper determinant i protagonista en la funfacio de les joventuts sempre mos ha donat una presencia en tots els orguens de decisio del partit i en els actes public en la seguritat de que, per mig d´estos, estaba fent aplegara la militancia el mensaje de que la Joventut es la milloir garantía de la continuitat del nostre partit i de que pasarem de eslabó en eslabó per a completar la caena valencianista.

Per aixo volem agrair desde aci, no a soles a Juan, sino al secretari General i a totes les persones que han depositat en les joventuts de Coalicio Valenciana la confiança de poder dur a terme esta responsabilitat.

Qualsevol jove que senta en el seu cor la cridà de la valencianiatat deu de desenrollar totes les seues dimensions perosnals en tots els ambits de treball, no a soles en el partit, sino a nivel social, cultural, laboral i profesional.

Dins del partit saben que hi ha llocs deresponsabilitats en els orguen de decisio, no a soles en les estructures jovenils, sino en al mateixa organisacio mare i, en el seu cas, en aquells llocs que pugam obtindre per la nostra presencia en les diferents convocatories electorals, especialmente, aquelles que tenen una presencia local en la que hiu per hui Coalicio Valenciana te regidors en les Provincies de Valencia, Castelló i Alacant.

b.- la participacio en les estructures administratives publiques.

1.- Presencia de la Joventut en les llistes de Coalicio Valenciana.

Sabedors de que, hui per hui, mos trobem en temps de transicio política i a l´espera de que l´actual situacio de duopoli es supere per l´afonament de l´alternancia PP-PSOE imperant, es important que el nostre partit seguixca invertint en sanc nova i jove de cara a les convocatories electorals i la presencia de joventut en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

No podem negar que, davant de l´evidencia de que les proximes eleccions autonomiques i municipals, es continuarà votant en clau d´utilitat i per lo que els dos partits majoritaris seguirán desplaçant als partits que hui per hui quedem per baix de la barrera del 5 %, les posibilitats que tindrà el nostre partit no son masa optimistes, pero concients de que la nostra batalla no s´agota per l´obtencio d´una o atra acta municipal que garantixca un sou, sino ser eixe escaló de la continuitat del valencianisme politic, som conscients de que el nostre partit estarà depositant en tots els candidats jovens la responsabilitat de ser els depositaris de la marca Coalicio Valenciana en els pobles on mos presentem, garantint en el nostre coneiximent i, en el que fer diari, la pervivencia del nostre partit de cara al futur a mig i a llarc plaç.

2.-Presencia de les Joventuts en els ajuntaments i atres institucions.

La llei electoral impon una serie de quotes per a garantir que no es discrimine a la dona en la confeccio de les llistes electorals. De la mateixa manera, desde les Joventuts de Coalicio Valenciana pensem que es deuria d´establir, al manco de manera orientativa, una quota de presencia juvenil en les llistes de Coalcio Valenciana per a donar l´image de vitalitat de lescandidatures. No volem en esta proposta molestar a ningu pero tots sabem que l´image es motiu suficient per a determinar un porcentage de vots indecissos.

La presencia de jovens en lloc d´eixida, no a soles donará una image de joventut i vitalitat a les llistes de Coalicio Valenciana sino que, a major abundament, posibilitará l´acostamens de les institucions als jovens, obtinguent d´esta manera part de l´objetiu buscat per l´organisacio de garantir la continuitat del partit de cara a mig i llarc plaç.

El nom i llinage de gent jove deu d´anar unit als dels nostres candidats de renom per tal de donarmos prestigi i credibilitat i, esta manera, tindre la posibilitat d´escomeçar a ser coneguts en els ambits de defensa del valencianisme a nivel municipal.

B.- LA PARTICIPACIO EN EL MON SOCIAL I CULTURAL VALENCIANISTA:
a.- El asociacionisme i la lluita cultural en les entitats valencianistes.

1.- La doble militancia social i política dels valencianistes.

Coalicio Valenciana naix d´una iniciativa presa en el si del valencianisme, en una de les entitats senyeres en la defensa de la personalitat valenciana: en el Grup d´Accio Valencianista que en el 1999, despres de l´anfonament d ´Unio Valenciana i la seua perdua de representación en les Corts Valencianes –on va aplegara ser decisiva- i en l´Ajuntament de Valencia on practicament va tindre els mateixos vots que el PP, es sentí en la responsabilitat histórica de tornata moure, com en el 82, les bases socials per a la refundacio del valencianisme politic.

Va ser en l´Hotel Astoria Palace on es varen reunir els mes insignes valencianistes, desde el pare Guinot, D. Jose Boronat, Chimo Lanuza, Toni Fontelles, Joan Costa i el nostre President, Juan García Sentandreu que, per aquell temps era president del GAV, i es redactà el Manifest del Nou Valencianisme que sentaba les bases per a la creacio d´Una fundacio que en mateix nom donaria pas a la constitucio de Coalicio Valenciana.

U dels aspectos mes mimats en el si de Coalicio Valenciana ha segut el mantindre´s Fidel al mensaje fundacional del partit i de la Fundacio de la que naixque, sent la presencia de persones vinculades al GAV una constant en els orguens de decisio de Coalicio Valenciana.

Coherencia a nivel personal i a nivel ideologic, son dos premises sempre mantigudes en el frontispici del nostre partit. No reneguem ni consentirem que ningu renegue mai de la mare que mos donà vida.

2.- La doble militancia de les Joventuts de Coalicio Valenciana.
D´esta manera moltissima militancia de Coalicio Valenciana te doble vinculacio, per una banda al partit i per atra al Grup d´Accio Valencianista, garantint d´esta manera que el partit done resposta en la mida de les seues posibilitats als anhel politics d´un valencianisme de lluita que, desde la desaparicio d´Unio Valenciana, no teveu en este ambit.

Es necessaria, puix que les Joventuts de Coalicio Valenciana mantinguen una doble militancia en la mida en que no es necesari nicopnvenient fer abstraccio de la nostra militancia social i cultural diferencia de la política puis, qualsevol militant d eles joventuts de Coalicio Valenciana por prestar en el GAV i en qualsevol atra entitat Fidel al valencianisme, una tasca rellevant de servici a Valencia en esta atra dimenssio.

No es trata que qualsevol membre del GAV tinga l´obligacio de afiliarse a Coalicio Valencia, lo que queda dins de la seua valoracio i esfera personal, pero si al contrari puix els jovens de Coalicio saben l´dentificacio que existix entre abdos entitats i que Coalicio es, per que deu i per que vol ser, la correa de transmissio en la política del pensament i ideari valencianiste de sempre, el de soca i arrel, el valencianisme popular i de carrer que sempre ha defes, sense demanar res a canvi, els interessos i personalitat del nostre poble valencià.

b.- El asociacionisme civil en entitats cíviques no culturals: deportives, veïns, falles…

1.- La presencia del valencianisme en el mon de la festa valenciana, especialmente, en el mon faller.

Atra de les dimensions de defensa de lo valencià es la presencia o militancia en entitats civiques que desenrollen les seues missions representatives en el mon de la cultura o el deport.

Tots sabem que estem en un mon on la militancia política esta reduida practicament als idealistes i els que s´acosten als partits politics el fan per interessos personalissims.
I si Mahoma no acodix a la muntanya d´eurà de ser la muntanya la que acodixca a Mahoma, o lo que es lo mateix, deben d´acostarmos els valenciansites als puestos on la militancia civica siga mes numerosa. I està clar que en Valencia les falles son un niu, un viver d´amor i patriotisme en el que deben d´estar presents i marcar una impronta en la nostra forma de vore le coses.

Tots sabem que la política ha embrutat el mon de les falles fent aplegar a la nostra millor festa el seu discurs catalaniste politisant llibrets i falles, i que aixo ha produit, no en la mida que mos agradaría a mosatros, el rebuig de les comissions falleres mes valencianistes.

Debem d´acostarmos, puix, mes al mon de les falles, jovens i majors, fermos presents en els orguens de decissio de les comissions per a fer aplegar ad estos el nostre mensaje d´amor i defensa de lo valencià en el fi d´oferirmos ad estas com a vehicul de defensa dels seus interessos.

2.- La presencia del valencianisme en el mon del deport valencià.

I en la mateixa mida, a les penyes deportives que, en este moment, agrupen un sentiment valencianiste, gens desdenyable, i que pot ser coexistent en el sentiment politic que mosatros representem.

Hem de crear un punt d´enllaç entre el valencianisme politic i el valencianisme cultural i deportiu on este sentiment perfectament llegitim te un sustrat patriotic que es deu de fomentar en cada una de les dimenssions de la vida de qualsevol valencià.

Es, puix, necessari que qualsevol militant de les joventuts de Coalicio Valenciana prenga la responsabilitat de multiplicar la seua dedicacio desboblantse i intentar estar present en atres ambits de defensa de lo valencià.

Davant el greu silenci que patix el nostre partit, frut del boicot sistematic al que mos tenen somessos els mijos de comunicacio, l´accio directa, el cara a cara, el persona a persona, es fa com a vehicul imprescindible de difussio de les nostres idees i de la nostra presencia en el espai politic com a unic referent del valencianisme coherent.

La necessitat d´acodir als camps de deport baix el nom del valencianisme, siga o no en una penya deportiva, en les nostres senyeres i pancartes es, sense dubte un bon catalisaor per a cridar l´atencio de gent jove que pot sentirse doblement representada per un valencianisme politic que te una dimensio deportiva en la que es trobe agust i en comoditat i en la que puga obtindre algo mes que l´incomoda militancia d´un partit.

C.- LA PARTICIPACIO EN EL MON PROFESIONAL:

a.- La participacio en el mon del treball. El sindicalisme con a opció de defensa dels valor del valencianisme en el mon de l´empresa.

La dimensio social de Coalicio Valenciana formulada en el discurs del Nou Valencianisme i que impregna l´espirit de la nostra organisacio com a defensora dels drets i llibertatas dels treballaors, fa que els que estem en el nostre partit pugam presentarmos davant el mon del treball com a opcio de reivindicacio de drets i llibertats.

Coalicio Valenciana no es un partit de clase, argument que sempre ha segut defes per l´esquerra per a amagar el vertaders interessos de la colla d´aprofitats que viuen dels treballaors i que pululen pels sindicats que es diuen de clase i que l´unica clase a la que representen a es la dels que dirigixen estes organizacions i que están sempre menjant, o del pesebre les les patronals, o del pesebre del govern que els financia en els coneguts cursos de formacio que servixen per a financiarlos illegitimament i tindrelos nugats.

Seria desijable que en un futur Coalicio Valenciana tinguera un sindicat valencianiste en el que pugueren militar tambe els treballaors valencianistes que no es senten representatas pels sindicats, hui per hui, majoritaris.

Pero fins ad eixe moment, tots aquells jovens que tenen la sort de tindre un treball debem de fermos presents en el mon de l´empresa en el nostre mensaje valencianiste.
La posibilitat d´acostarmos als sindicats manco manipulats pels partits majoritaris es revela coma una opcio molt rentable de participar en un atre ambit de representacio on la veu del valencianisme es minima.

b.-La participacio en l´escola i l´Universitat. El asociacionisme i la militancia sindical per a reivindicar una educacio valencianista.

I per a acabar esta ponencia cal ficar damunt de la taula una atra asignatura pendent del valencianisme: la participacio en els orguen de deccisio de les escoles i universitats valencianes.
El catalanisme, que aniuà en la societat valenciana utilisant a l´educacio com a vehicul d´implantacio social, seguix dominant el mon de l´escola i l´universitat.

Molts han seguts els intents del valencianisme de fer cuajar sindicats estudiantils i associaons professionals verdaderament representatives. Pero el análisis es prou revelaor. El estudiant valencianiste no es sent compromes i fugit de mantindre una accio valencta en la tasca de defendre eles seus ideals valencianistes en un clima i espai on el catalanisme reb tota la cobertura institucional per tal de ser, hui per hui, l´opcio majoritaria.

Fan falta sindicats valencianistes en l´escolaq que defenguen als estudiants front a un cos docent molt contaminat pel catalanisme i que no te por de fer publica la seua militancia.

Fan falta sindicats valencianistes per a que els estudiants es sentan defessos i representats per estos en el momento en el que puguen donar la cara denunciant a un mestre o un llibre de text catalanisat.

Fan falta sindicats valencianistes que impedixquen o protesten decididament per la presencia de docents o conferenciants que defenguen teories antivalencianes o que vulneren la legalitat constitucional o estatutaria valenciana.

Fan falta, en acabant, amic i amigues de Coalicio Valenciana, crear estructures de defensa que puguen donar la batalla, alla on estiga en perill la nostra personalitat valenciana.
I en eixes estructures, debeu de saber que podeu contar sense dubte en les joventuts de Coalicio Valenciana.

Moltes gracies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.